Novosti

POTPORA GRADA UGOSTITELJIMA Podnesite zahtjev za povrat uplaćenog poreza na potrošnju od 19.03. do 31. 08. 2020.

Utorak

Među brojnim mjerama potpore koje je Grad Ivanec poduzetnicima osigurao kako bi im pomogao u prevladavanju posljedica korona krize na poslovanje jest i oslobađanje ugostitelja plaćanja poreza na potrošnju u 100%-tnom iznosu.

Takvu potporu ugostitelji mogu ostvariti na način da Gradu podnesu zahtjev za povrat poreza na potrošnju koji su u proračun uplatili u razdoblju od 19. ožujka do 31. kolovoza ove godine. 

TKO MOŽE BITI KORISNIK OVE MJERE?

 

Korisnici potpore mogu biti gospodarski subjekti koji su obveznici poreza na potrošnju koji je ostvaren u ugostiteljskim objektima na području grada Ivanca u razdoblju od 19. ožujka do 31. kolovoza 2020. godine te koji, s financijskom potporom za koju se prijavljuju, ne premašuju maksimalni iznos svih potpora male vrijednostidodijeljenih tijekom razdoblja od 3 fiskalne godine od 200.000,00 €, sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu dostavlja se:

-ispunjeni obrazac zahtjeva

-preslika važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa

-izjava o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac IZJ)

-obrazac PP-MI-PO za svaki mjesec za koji se traži potporate, u slučaju da iz obrasca za mjesec ožujak nije vidljiv pripadajući dio za razdoblje od 19. ožujka do 31. ožujka 2020., isto je potrebno dostaviti u obliku posebne izjave odgovorne osobe

-dokaz o uplati poreza na potrošnju za period za koji se traži povrat sredstava iz proračuna Grada Ivanca.

 

POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORE

 

Javni poziv otvoren je do 30. studenog 2020. godine.

Vrednuju su zahtjevi koji su potpuni i pravovremeno primljeni te koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik.

 

 

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Ivancate u prostorijama Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ivanca.

Nepotpune prijave, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati, o čemu će podnositelji biti obaviješteni pismenim putem.

 

Zahtjev s traženom dokumentacijom dostavlja sepoštom ili predajom na prijamnom šalteru na adresi:

Grad Ivanec

Trg hrvatskih ivanovaca 9b

S naznakom „Javni poziv - potpore za porez na potrošnju“.

 

Kontakt u slučaju dodatnih pitanja: pročelnica Maja Darabuš - 404 885 (042), maja.darabus@ivanec.hr

print