Novosti

U PONEDJELJAK, 14. 09., POČINJE POPIS POLJOPRIVREDE 2020. Saznajte zašto se provodi, tko je obveznik…?

Petak

U ponedjeljak, 14. rujna, na području cijele Hrvatske, pa tako i na području grada Ivanca počinje Popis poljoprivrede 2020. godine.

Na našem području provodit će ga Popisni centar Ivanec koji obuhvaća područje gradova Ivanec i Lepoglava te općina Bednja, Maruševec, Klenovnik i Voća Donja.

U Popisnom centru rade voditelj, jedan član i 3 kontrolora koji obučavaju, kontroliraju i vode popis.

Na navedenom području (bivša općina Ivanec) popis će obavljati 23 stručno osposobljena popisivača.

Što je Popis poljoprivrede?

Popis poljoprivrede je opsežno statističko istraživanje poljoprivrednih gospodarstava, a u RH se provodi drugi put.

Zašto se provodi?

Svrha Popisa jest obuhvatiti podatke o strukturi poljoprivrednih gospodarstava koji će biti usporedivi na razini EU i osigurati potrebnu statističku bazu za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a).

Dobiveni podaci omogućit će planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i planiranje okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama.

Podaci će se koristiti isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

Zašto je koristan?

Rezultati popisa poljoprivrede omogućit će poljoprivrednicima da bolje planiraju daljnje poljoprivredne aktivnosti i određuju svoja područja rada. Jasna slika stanja u poljoprivredi, što je jedan od glavnih ciljeva Popisa, važna je za sve poljoprivrednike u RH.

Tko je obuhvaćen Popisom poljoprivrede?

Obuhvaćeni su poljoprivrednici s gospodarstvom koje ima:

 • više od 0,40 ha poljoprivredne površine i/ili 0,5 stočnih jedinica
 • manje od 0,40 ha poljoprivredne površine, ali s najmanje 0,1 ha voćnjaka ili vinograda, s bilo kojom površinom rasadnika, površinom pod povrćem, sjemenskim usjevima, presadnicama cvijeća i ukrasnog bilja ili gljiva namijenjenim tržištu te sve pčelinje zajednice

Popis ne obuhvaća gospodarstva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, šumarstvom i ribarstvom,. Također, ne obuhvaća ni površine pod povrtnjacima za vlastite potrebe s manje od 100 m2.

Što se popisuje?

 • podaci o gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje
 • o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta
 • o stočnom fondu
 • o objektima za smještaj životinja i gospodarenju stajskim gnojem
 • o navodnjavanju
 • o radnoj snazi u poljoprivredi
 • dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu
 • o prodaji poljoprivrednih proizvoda
 • o mjerama potpore ruralnom razvoju
 • o prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju
 • o aspektima zaštite okoliša

Kada se provodi popisivanje?

U dvije faze:

 • od 1. lipnja do 30. lipnja 2020. prikupljali su se podaci od oko 4.000 poslovnih subjekata
 • u drugoj fazi: od 14. rujna do 14. listopada, koja obuhvaća oko 170.000 OPG-ova diljem Hrvatske

Tko provodi ispitivanje?

 • Popisivanje obavljaju stručno osposobljeni popisivači Državnog zavoda za statistiku

Koliko traje ispunjavanje upitnika?

 • oko 20 minuta, a prikupljanje podataka obavlja se pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca
 • OPG-ovi – metodom osobnog intervjua pomoću prijenosnog računala
 • poslovni subjekti – izvještajnom metodom putem Interneta, a iznimno putem tiskanih obrazaca

Gdje možete saznati više o Popisu poljoprivrede?

Sve o Popisu poljoprivrede 2020. saznajte na www.popispoljoprivrede.hr

print