Novosti

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova dokumentacije za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Petak

Varaždinska županija donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova dokumentacije za ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA na području Varaždinske županije.

Varaždinska županija je propisala pravo na dodjelu bespovratnih sredstava svim korisnicima, vlasnicima obiteljskih kuća, uz uvjet da su prethodno iskazali interes prema Varaždinskoj županiji za sufinanciranje troškova izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata i sufinanciranje troškova izrade glavnog projekta za ugradnju fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije koji je bio objavljen 20.svibnja 2020. godine.

Temeljem ove Odluke pravo na dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata i sufinanciranje troškova izrade glavnog projekta za ugradnju fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije ostvaraju dodatno i svi korisnici koji su zbog tehničkih poteškoća na dan prijave (1. rujna 2020. godine) bili onemogućeni u podnošenju prijave, ali uz uvjet su prethodno dostavili Varaždinskoj županiji iskaz interesa za prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te ukoliko u daljnjem roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke, odnosno najkasnije do 11. rujna 2020. godine dostave slijedeću dodatnu dokumentaciju:

  • presliku računa ovlaštenog certifikatora izdanog s datumom ne starijim od 1. rujna 2020. godine
  • presliku energetskog certifikata izrađenog od strane ovlaštenog certifikatora s datumom izrade ne starijim od 1. rujna 2020. godine
    i
  • presliku računa za izradu glavnog projekta za sunčane elektrane ne starijim od 1. rujna 2020. godine
  • presliku Glavnog projekta za sunčane elektrane izrađenog sa datumom ne starijim od 1. rujna 2020. godine. 

Korisnici sredstava odnosno vlasnici obiteljskih kuća, dostavljanjem navedene dodatne dokumentacije ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i to:

  • A) u iznosu maksimalno do 2.500,00 kuna za sufinanciranje troškova izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata po korisniku sredstava

te

  • B) u iznosu maksimalno do 2.500,00 kuna za sufinanciranje troškova izrade glavnog projekta za ugradnju sunčane elektrane po korisniku sredstava.
  • Maksimalni iznos potpore koji se sufinancira po korisniku u slučaju prijave na obje mjere iz st.1. ove toč. iznosi ukupno 5.000,00 kuna.

Traženu dodatnu dokumentaciju korisnici koji su iskazali prethodni interes za dodjelu bespovratnih sredstava trebaju dostaviti najkasnije do dana 11. rujna 2020. godine  na adresu:

Varaždinska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove
Franjevački trg 7
42000 Varaždin

(s naznakom: Energetska obnova obiteljskih kuća)

print