Novosti

Grad Ivanec i Ivkom intenziviraju pripreme za uređenje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada

Utorak

U suradnji s Gradom Ivancem, Ivkom intenzivira pripreme za uređenje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Početak radova planiran je u proljeće, a zbog gorućih potreba na terenu, ono će se u funkciju nastojati staviti još tijekom ove godine.
U dvorište će se moći odložiti kompletan otpadni građevinski materijal, stolarija, čak i azbest kojeg će, dakako, Ivkomove službe adekvatno zbrinuti. U vezi s tim projektom održano je mnoštvo sastanaka, a obavljeni su i razgovori u cilju osiguranja odgovarajuće parcele. Prostor predviđen za ukupno gospodarenje otpadom, uključujući i dvorište reciklažnog otpada, predviđen je i prostorno-planskom dokumentacijom. Reciklažno dvorište poslovat će po komercijalnom načelu što znači da će se dovezeni otpad izvagati te odlaganje naplatiti po cjeniku.

Uređenjem dvorišta građevinskog otpada Grad Ivanec uvrstit će se među prve jedinice lokalne samouprave na području Varaždinske županije s riješenim prostorom za odlaganje svih vrsta građevinskog otpada.

print