Novosti

Nova civilna udruga na području grada Ivanca: Osnovana je Udruga građana Prigorec

Četvrtak

Na osnivačkoj skupštini što je u nazočnosti velikog broja zainteresiranih mještana održana u prostorijama mjesne Područne škole, Nevenka Vincetić jednoglasno je izabrana za predsjednicu Udruge građana Prigorec. Njena je zamjenica Biserka Hranić, potpredsjednice su Anamari Strugar i Štefanija Mudri, tajnički poslovi povjereni su Marijanu Štefanku, a blagajnički Stjepanu Hraniću. Time je Prigorec dobio udrugu koja će raditi na njezi i promicanju izvornih običaja ovoga kraja i to u svakom segmentu – od čuvanja izvornih narodnih običaja, govora i autohtone kuhinje do izrade prepoznatljivih suvenira.

U Upravni odbor Udruge građana Prigorec izabrani su Ivan Kušteljega, Matija Kos, Stjepan Grabrovec, Ivan Strugar, Katica Levanić, Darko Vincetić i Ivica Mudri. Donijeta je i odluka o pokretanju postupka za upis udruge u Registar udruga te o članarini koja će iznositi 50 kuna na godinu. U ime Grada Ivanca, dobar rad udruzi poželjela je gradska vijećnica Katica Levanić te je pozvala da se što prije uključi u gradske manifestacije kao i u akcije koje organiziraju ostale udruge.

print