Novosti

ELEMENTARNA NEPOGODA Štete od mraza prijavite Gradu Ivancu od 10. do 17. travnja

Petak

Obavještavaju se građani da je 9. travnja 2020. godine župan Varaždinske županije proglasio prirodnu nepogodu od mraza i za područje grada Ivanca.

Niske temperature u razdoblju od 2. do 8. travnja 2020. nanijele su znatne štete trajnim nasadima, vinogradima i drugim kulturama.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta, koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom od mraza, a koje se nalazi na području grada Ivanca i imaju štetu 30 posto i više, pozvani su da štetu prijave na propisanom obrascu (u prilogu).

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom coronavirusa, vlasnici, odnosno korisnici zemljišta pozivaju se da Obrazac prijave štete (EN-P) dostave putem e-mail-a: grad@ivanec.hr ili predajom u poštanski sandučić na ulazu u Gradsku vijećnicu Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, od 10. 04. do 17. 04. 2020. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, odnosno osobni identifikacijski broj i broj tekućeg računa banke u slučaju isplate naknade štete od elementarne nepogode.

Ujedno, potrebno je priložiti i broj katastarske čestice na kojoj je došlo do štete (ispis posjedovnog lista iz katastarskih evidencija) te vrstu i količinu nasada / kultura.

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda naknadno će od vlasnika/korisnika zemljišta, koji prijave štetu, zatražiti gore navedene dokumente/ podatke, ukoliko isti ne budu priloženi obrascu prijave štete.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode od mraza za područje Varaždinske županije.

Nakon što vlasnici podnesu prijavu o nastanku štete, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužno je sve prijave unijeti u Registar šteta, a konačna procjena mora biti upisana u Registar šteta najkasnije u roku od 50 dana od proglašenja elementarne nepogode, kako bi isto bilo dostavljeno Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode i Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarne nepogode u redovitom postupku.

print