Novosti

Gradskom vijeću Ivanec na donošenje poslana Odluka o mjerama potpora poduzetnicima, vrtićima i roditeljima (četvrtak, 02. 04.)

Ponedjeljak

Kao što je bilo i najavljeno, gradonačelnik Milorad Batinić na donošenje je Gradskom vijeću Ivanca poslao tzv. Krizne mjere, točnije Odluku o mjerama potpora gospodarstvu, vrtićima i roditeljima mališana u vrijeme trajanja ograničenja izazvanih epidemijom coronavirusa.

Sjednica Gradskog vijeća, 32. u ovome mandatu, sazvana je za četvrtak, 2. travnja, a održat će se elektroničkim putem.

Potporne mjere usmjerene su prema poslodavcima koji su zbog pandemije morali prekinuti rad, a sve s ciljem očuvanja radnih mjesta i nastavka rada gospodarstvenika s područja grada Ivanca. 

Mjere se posebno odnose na smještaj djece u dječje vrtiće, bez obzira na to je li dijete smješteno u gradski vrtić ili Grad Ivanec sufinancira boravak djeteta u privatnim vrtićima, tj. onima čiji osnivač nije Grad Ivanec. 

Također, mjere se odnose i na roditelje korisnika usluga Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec na način da se oslobađaju plaćanja sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću za vrijeme važenja Kriznih mjera.

Budući da donošenje ovakve odluke sa sobom povlači potrebu mijenjanja niza drugih, uz ovu tematiku vezanih i važećih gradskih odluka, vijećnici će morati donijeti i izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi, o komunalnom doprinosu, o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Ivanca te Odluke o uvjetima i visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta. 

Također, očekuje ih i donošenje dopunjene odluke Odluku o porezima Grada Ivanca te Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranja usluge dadilja.

print