Novosti

GRADSKO VIJEĆE Donesen Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca

Petak

Gradsko vijeće Ivanca na svojoj je 31. sjednici održanoj u četvrtak, 20. veljače, jednoglasno donijelo Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca.

Program sadrži više mjera kojima Grad pomaže mladim obiteljima, ali i svim ostalim obiteljima, samcima i jednoroditeljskim obiteljima (do 45 godina) kao i obiteljima koje se doseljavaju na administrativno gradsko područje Ivanca da lakše riješe svoje stambeno pitanje ili da poboljšaju svoje stambene uvjete.

Svima zainteresiranima ovaj program omogućuje korištenje tri mjere. 

Korisnicima će naročito interesantna biti prva mjera, a to je oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom gradnje, rekonstrukcije ili dogradnje kuće. 

Tako će u 100%-tnom iznosu Grad od plaćanja komunalnog doprinosa osloboditi tročlanu obitelj za stambeni objekt neto korisne površine 74,25 m2, četveročlanu obitelj za površinu kuće od 81 m2, a peteročlanu obitelj za površinu objekta od 98,55 m2.

Drugom poticajnom mjerom Grad Ivanec će sve korisnike osloboditi plaćanja komunalne naknade prvih 5 godina od dana početka korištenja nekretnine. 

-Također, a to je regulirano trećom mjerom, Grad će obiteljima sufinancirati ratu stambenog kredita za vrijeme trajanja subvencija. Točnije, osobe koje svoje stambeno pitanje ili stambeno pitanje svoje obitelji (kupovina, gradnja, adaptacija ili rekonstrukcija nekretnine) rješavaju kreditom kod komercijalnih banaka, ostvarit će pravo na subvenciju mjesečne rate kredita u visini od 10% s time da maksimalni iznos kredita koji se subvencionira iznosi 100.000 eura na rok otplate minimalno do 15 godina. Trajanje ovakve subvencije ograničeno je na 5 godina. No, Grad Ivanec će primjenu ovesubvencije dodatno produljiti za godinu dana ako je u obitelji maloljetno dijete, dok će za svako novorođeno dijete trajanje subvencije produljiti za još 2 godine – ističe gradonačelnik Milorad Batinić.

Ono što je posebno važno jest da će se korištenje mjera iz ovog programa moći ostvarivati kumulativno, a time će se korisnicima omogućiti da ostvare subvencije iz sve tri mjere.

Grad će u dogledno vrijeme na svojim internetskim stranicama objaviti natječaj i pravodobno pozvati građane i mlade obitelji da se prijave na Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja.

U nastavku sjednice većinom je glasova vijećnika, uz jedan suzdržan glas, donijet i Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Ivanca u 2020. godini. 

Njime je predviđen cijeli set potpornih mjera za investitore u greenfield i brownfield investicije, poduzetnici početnici i ostali poduzetnici.

Ove mjere vrlo su opsežne i detaljno razrađene za svaku skupinu poduzetnika i također su, u integralnom dokumentu, dostupne na gradskoj web stranici. 

Grad će sufinancirati osposobljavanje građana za uporabu pesticida

Amandmanom koji je na Program potpora poduzetništvu podnio gradonačelnik M. Batinić, a koji je Gradsko vijeće i prihvatilo, Grad će subvencionirati organiziranje i provođenje osnovne i dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida za građane s administrativnog područja grada Ivanca.

Osnovnu izobrazbu Grad će subvencionirati sa 100 kuna po polazniku, odnosno 50 kuna po polazniku za dopunsku izobrazbu. 

  Kao što je poznato, zakonski propisi nalažu da su sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi obvezne pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida. 

U skladu s time, prije 5 godina (2015.) krenula je osnovna izobrazba za održivu uporabu pesticida, a nakon godina (2020.) obvezna je dopunska izobrazba.

Edukaciju provode ovlaštene pravne osobe (ustanove, trgovačka društva), a kako je interes od građana velik, a od ovlaštenih edukatora su proteklih dana Gradu stizali upiti Gradu o mogućnostima sufinanciranja izobrazbe, gradonačelnik je predložio navedeni način sufinanciranja.

Dakle, svi građani s područja grada Ivanca – bez obzira na to pohađaju li izobrazbu u Pučkom otvorenom učilištu ili jednom od za to certificiranih trgovačkih društava, moći će ostvariti subvenciju Grada od 100 kuna (za osnovnu izobrazbu) ili 50 kuna (za dopunsku izobrazbu).

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su donijeli i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ivanca, slijedom usklađivanja sa zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Donijeli su i odluku o kupoprodaji nekretnina u gradskom vlasništvu te prihvatili Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2019. godini.

Na Aktualnom satu na brojna je pitanja gradskih vijećnika odgovorio gradonačelnik M. Batinić.

 

print