Novosti

PROGRAM GRADNJE „TEŽAK“ 12,89 MIL. KN Rekonstrukcija Kumičićeve, nogostup u Novoj, asfalt u 10 naselja…

Utorak

Najveći dio sredstava u proračunu Grada Ivanca, 12,89 milijuna kuna, u ovoj je godini namijenjen gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na cijelom gradskom području. 

Od toga je najveća svota, čak 4,58 milijuna, namijenjeno gradnji i rekonstrukciji prometnica, prometnih površina i nogostupa.

Najveći zahvati u ovome segmentu bit će rekonstrukcija 440 metara Kumičićeve ulice u Ivancu i gradnja oborinske odvodnje uz županijsku cestu u Bedencu.

Također, slijede i radovi na sanaciji klizišta, gradnji autobusnih stajališta, otkup zemljišta i pripremni radovi na gradnji parkirališta na groblju Ivanec, zatim, gradnja nogostupa u Novoj ulici, izrada glavnog projekta i otkup zemljišta za proširenje Cesarčeve ulice i proširenje ceste u Ivanečkom Vrhovcu, a izradit će se i idejni projekt uređenja produžetka Kolodvorske i Ulice Metoda Hrga.

Asfaltiranje cesta, uređenje parka i trgova

Za modernizaciju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta širom cijelog gradskog područja predviđeno je 3,14 milijuna kuna.

U ovogodišnjem planu asfaltiranja su dionice u Ivancu (odvojak Preradovićeve prema Bistrici, produžetak Vrtne ulice, odvojak prema vodospremi Pilana I u Rajterovoj ulici) te cestovnih odvojaka u naseljima Jerovec, Kaniža, Osečka, Lovrečan, Seljanec, Bedenec, Gečkovec, Margečan i Prigorec (prema višegodišnjem Programu modernizacije nerazvrstanih cesta).  

Od kapitalnih projekata u ovome programu treba izdvojiti i gradnju te uređenje trgova i parkova.

Za uređenje glavnog gradskog parka izdvojit će se 1,5 milijuna kuna.

Predviđena su i sredstva za izradu glavnog projekta uređenja Trga hrvatskih ivanovaca, za otkup zemljišta i pripremne radove (550.000), dok se početak širih radova planira sljedeće godine.

Za ovu su godinu planirana i sredstva za uređenje glavnog trga u Margečanu (520.000) te izrada projekata biciklističkog poligona u Ivancu.

Rasvjeta, igrališta, bežični Internet

Za javnu rasvjetu predviđeno je ukupno 590.000 kuna i to za gradnju rasvjete u glavnom gradskom parku, u Preradovićevoj ulici prema Bistrici te za dopunu javne rasvjete u naseljima na području grada Ivanca.

Daljnjih 400.000 kuna namijenjeno je gradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada u Jerovcu, dok je još 100.000 kuna rezervirano za početak radova na projektu Aglomeracije, gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

U uređenje dječjih igrališta Grad ove godine kani uložiti 500.000 kuna, dok je daljnjih 163.000 kuna namijenjeno uvođenju i održavanju sustava bežičnog Interneta na javnim površinama, slijedom odobrenog EU projekta WiFi4EU. 

I ove godine nastavlja se uređenje svih gradskih groblja (Ivanec, Radovan, Margečan, Prigorec), u što će Grad uložiti 815.000 kuna (100.000 kuna više nego lani).

Najveći dio sredstava za sve navedene radove osigurat će se iz proračuna Grada Ivanca, dok se dio potrebnih sredstava planira privući od kapitalnih potpora ministarstava, EU fondova i iz drugih izvora.

print