Novosti

GRADSKO VIJEĆE Gradonačelnik M. Batinić najavio klizalište u sklopu 1. adventa u Ivancu

Utorak

Vijećnici Gradskog vijeća Ivanca na 28. sjednici održanoj u ponedjeljak, 25. studenog, jednoglasno su donijeli treće izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu kojima je proračun s prvobitno planiranih 49,58 milijuna kuna povećan za 1,62 milijuna pa novi gradski budžet u tekućoj godini iznosi 51,20 milijuna kuna.

Jednoglasno su usvojeni i svi prateći gradski programi koji su sastavni dio proračuna – gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture te programi javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Zadovoljstvo rastom proračunskih prihoda u ime Kluba vijećnika SDP-a izrazio je Čedomir Bračko te ocijenio da će veći priljev novca u proračun Gradu omogućiti da odradi i neke nove projekte. U tom kontekstu zanimalo ga je povećanje sredstava u Programu kulture koje se odnosi na organizaciju Adventa u Ivancu. 

Afirmativno se izrazio i oko novih ulaganja u sportu, slijedom kojih je Program javnih potreba u sportu grada Ivanca za 2019. s planiranih 1,65 milijuna povećan na 2,09 milijuna kuna. Povećana izdvajanja za potrebe u sportu odnose se na kapitalnu pomoć Srednjoj školi za sanaciju krova velike sportske dvorane (250.000 kuna), za asfaltiranje košarkaškog igrališta kod Srednje škole (20.000 kuna), za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Salinovcu (55.000 kuna) te za radove na uređenju Rekreacijskog centra Lančić za dodatnih 118.800 kn.

Također, pozdravio je i povećanje sredstava za potpore osobama starije životne dobi za 50.000 kuna. 

Odgovarajući na pitanja vijećnika, gradonačelnik Milorad Batinić kazao je da će Grad ove godine prvi put organizirati novu manifestaciju – Advent u Ivancu.

-Manifestacija će trajati puna tri tjedna, odvijat će se u strogom gradskom centru, a za svu djecu i građane prvi put ćemo otvoriti klizalište. Bit će još nekih prigodnih sadržaja, ali dopustite da njima u predstojećim blagdanskim danima iznenadimo građane. Ovo je pilot projekt koji Grad organizira prvi put, a koji ulazimo nakon duljeg promišljanja i pripreme. Zbog svoje složenosti i duljine trajanja iziskivat će znatna financijska sredstva. U svakom slučaju, svakako će biti sadržaja za sve građane, a posebno za mališane i djecu na školskim praznicima – poručio je gradonačelnik.

U daljnjem tijeku sjednice većinom je glasova vijećnika, uz suzdržane glasove vijećnika SDP-a, donijeta Strategija razvoja sporta grada Ivanca za razdoblje 2019. – 2023. godine.

Donijet je i Plan djelovanja Grada Ivanca u području prirodnih nepogoda koji, sukladno zakonu, uključuje popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja nepogode, procjenu osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprečavanje stradavanja građana, imovine i gospodarstva.

Vijećnici su jednoglasno donijeli i izmijenjenu Odluku o nerazvrstanim cestama iz koje je vidljivo da Grad na svom području ima 340 km nerazvrstanih cesta.

U novoj evidenciji nalaze se svi dostupni podaci o nerazvrstanim cestama, kao i nove ceste za koje će se moći omogućiti evidentiranje upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra Grada Ivanca.
Na sjednici Vijeća prihvaćena su financijska izvješća za 2018. godinu trgovačkih društava Čistoća, Varkom, Ivkom, Ivkom-Vode te Poslovne zone Ivanec. 

Prilikom razmatranja izvješća o poslovanju Ivkoma d.d., Gradskom vijeću se obratio i njegov direktor Mladen Stanko. U kontekstu činjenice da iz tvrtke kojoj je na čelu bio punih 10 godina uskoro odlazi u mirovinu te da je ovo bilo zadnje izvješće koje, kao direktor, podnosi na razmatranje Gradskom vijeću, svima je uputio zahvalu na suradnji i potpori, što su vijećnici popratili pljeskom.

print