Novosti

Grad Ivanec, prvi u Hrvatskoj, po treći put kreće po BFC certifikat (Business Friendly Certificate In South East Europe)

Petak

Grad Ivanec, kao jedini grad u Hrvatskoj, ovog je mjeseca po treći put aktivno krenuo u proces recertificiranja u BFC SEE programu (Business Friendly Certificate In South East Europe), a koji je na razini Jugoistočne Europe namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje  investicija i poticanje razvoja lokalne ekonomije.

Prema zadanom terminskom planu gradska će uprava svu dokaznu dokumentaciju prikupiti do kraja studenog. Tada se očekuje i posjet evaluacijske komisije, koja će poslovanje i način rada gradske uprave provjeriti i na terenu.

Konkretno, riječ je o certifikatu koji poduzetnicima i investitorima jamči povoljno poslovno okruženje za razvoj poslovanja i poduzetništva na način da se osigura najviši standard usluga. Navedeno osigurava  prepoznatljivost grada kao atraktivne destinacije za nove projekte, kako od strane postojećih poduzetnika koji već posluju na području grada, tako i od strane investitora, domaćih i stranih.

U opsežan proces recertifikacije uključeni su svi gradski upravni odjeli te Poslovna zona Ivanec d.o.o. zajedno s Projektnim uredom Grada Ivanca za EU fondove.

Ivanečkoj gradskoj upravi predstoji dokazati ispunjenost 10 kriterija te čak 67 podkriterija, a koji dokazuju kontinuitet i kvalitetu poslovanja Grada Ivanca prema poslovnoj zajednici.

Važno je napomenuti da su ovoga puta pred Gradom Ivancem još neke novine slijedom izmijenjenih kriterija, a prvi put je puta uveden i sustav e-certifikacije.

Kreiran je BFC SEE softver koji će omogućiti automatizaciju cjelokupnog procesa certifikacije, on-line prijavu i podnošenje dokumentacije u elektronskom formatu.

Primjena BFC SEE softvera doprinijet će većoj efikasnosti i transparentnosti procesa certifikacije, jasnijem razumijevanju programa, kao i smanjenju troškova i resursa kod lokalnih samouprava koje su u procesu.

Podsjetimo, znak BFC-a Grad Ivanec je prvi put stekao u pilot projektu provedenom u Hrvatskoj 2013. godine te se njime uvrstio u malobrojnu obitelj certificiranih gradova u Jugoistočnoj Europi.

U zahtjevnom postupku recertifikacije Ivanec je 2017. godine ponovno dobio znak BFC-a i time postao prvi Grad u Hrvatskoj koji je certifikat potvrdio i drugi put. Isti postupak predstoji mu i sada, a izvjesno je da će se od Ivanca sada zahtijevati viša razine potvrde ispunjenosti kriterija.

BFC certificiranje u Hrvatskoj provodi Ekonomski fakultet u Rijeci.

Program se provodi u suradnji s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) te uz podršku njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (GIZ) – Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju usluga lokalnih samouprava.

Na slici: Na završnom sastanku gradskog tima za BFC sa članovima međunarodne verifikacijske komisije prilikom zadnje recertifikacije 2017. godine

print