Novosti

Gradu Ivancu 250.000 kuna za sufinanciranje udjela za energetsku obnovu društvenog doma Lančić-Knapić

Četvrtak

Gradu Ivancu stiže bespovratnih 250.000 kuna od Ministarstvaregionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje udjela kojim se Grad ugovorno obvezao sufinancirati energetskuobnovu društvenog doma Lančić – Knapić. 

Naime, Grad je ispunio kriterije za prijavu na poseban program kojim je resorno ministarstvo općinama i gradovima osiguralo sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (riječ je o onom dijelu sredstava koji JLS-ovi moraju osigurati kao vlastito učešće), a sve kako bi im olakšali financiranje EU projekata.

Dakle, umjesto Grada, dio troškova obnove doma u Lančiću platit će resorno ministarstvo. 

S obzirom na to da se slijedom toga u proračunu oslobodilo250.000 kuna, ta je svota rebalansom usmjerena na način da će se iz nje roditeljima osnovnoškolaca refundirati troškovi dijela nabave radnih bilježnica i likovnih mapa.

print