Novosti

GRADSKO VIJEĆE Rebalansom proračuna osigurana sredstva za radne bilježnice i mape za više od 870 osnovnoškolaca

Srijeda

Gradsko vijeće Ivanca na svojoj je sjednici održanoj u utorak, 24. rujna, jednoglasno donijelo drugi ovogodišnji rebalans gradskog proračuna za 2019. godinu koji je, kao ovlašteni predlagač, Vijeću na donošenje uputio gradonačelnik Milorad Batinić.

Njime je dosadašnji proračun, koji je bio planiran u iznosu od 49,33 milijuna kuna, povećan na 49,58 milijuna kuna, odnosno za gotovo 250.000 kuna.

Od te svote će se 240.000 kuna usmjeriti roditeljima više od 870 osnovnoškolaca koji imaju prebivalište na području grada Ivanca i to na način da će im Grad kompenzirati troškove nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa.

Slijedom toga, na račune roditelja bit će isplaćeni iznosi koji sežu od oko 170 kuna za niže razrede pa sve do 289 kuna za 5. i 6. razrede i 399 kuna za 7. i 8. razrede.

Na ovakav način Grad Ivanec na ruku ide direktno roditeljima te im olakšava povećana izdvajanja za učenike na početku školske godine.

Što se tiče prvašića, na njih se ova mjera ne odnosi budući da im Grad za opremanje za školu posebnom odlukom već osigurava 700 kuna.

Osiguranje sredstava za radne bilježnice i likovne mape ujedno je bio i jedini razlog zbog kojeg je gradonačelnik vijećnicima predložio 2. rebalans proračuna.

Kratko obrazlažući svoj prijedlog te pojašnjavajući način na koji je osigurano potrebnih 240.000 kuna, Batinić je informirao Vijeće da je Gradu Ivancu stigla pozitivna odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojom mu je odobreno sufinanciranje gradskog udjela u provedbi EU projekta energetske obnove društvenog doma Lančić – Knapić.

-Grad Ivanec javio se na poziv resornog ministarstva kojim je zatražio sufinanciranje vlastitog udjela u ovom projektu. Ministarstvo nam je odobrilo sufinanciranje u iznosu od 249.797,87 kuna. S obzirom na to da nam se, slijedom toga, u proračunu oslobodilo 250.000 kuna, ovime se stvorila mogućnost da ta sredstva usmjerimo roditeljima i pokrijemo im dio troškova radnih bilježnica i mapa. Da nije bilo toga, pronaći tolika sredstva bilo bi daleko teže s obzirom na fiskalni kapacitet proračuna – izjavio je gradonačelnik.

Gradski vijećnici jednoglasno su donijeli i izmijenjenu i dopunjenu Odluku o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Ivanca u dječje vrtiće za 2019. godinu.

Njome Grad Ivanec dodatno širi dosadašnji, već prilično visok standard vezan uz skrb djece i mališana na način da onim roditeljima, koji svoje mališane povjeravaju na čuvanje registriranim dadiljama, sufinancira njihovu skrb do maksimalno 700 kuna mjesečno.

Na taj način, obrazložio je gradonačelnik, Grad svoj djeci omogućuje isti tretman, odnosno omogućuje sufinanciranje prava na uslugu zbrinjavanja djece zbog osobnih specifičnosti ili potreba čuvanja mališana u vrijeme kad vrtići ne rade.

Vijećnici su pozdravili i ovu odluku te je ocijenili dobrom u pogledu činjenice da se njome ujedno stimulira djelatnost dadilja i samozapošljavanje.

Jednoglasno je donesena i dopunjena i izmijenjena Odluka o osnivanju prava građenja na nekoliko nekretnina u Radovanu, koje su u vlasništvu Grada Ivanca. Nakon što je Varaždinska županija odbila Gradu ustupiti zemljište u svom vlasništvu za gradnju dječjeg vrtića, Grad Ivanec je sam prišao otkupu zemljišta te od privatnih vlasnika 2018. godine otkupio čestice i namijenio ih gradnji vrtića.

Grad će sada raspisati natječaj kojim će zainteresiranim investitorima ponuditi pravo gradnje na gradskom zemljištu.

Ako se na natječaj ne javi zainteresirani privatni investitor, Grad će, poručio je M. Batinić, samostalno krenuti u gradnju vrtića u Radovanu.

Na sjednici su vijećnici jednoglasno usvojili i Odluku o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.

Iz nje je vidljivo da su gradske financije stabilne: u tom razdoblju ostvareno je 26,48 milijuna kuna prihoda i primitaka, što je 53,7% u odnosu na godišnji plan. Istovremeno, ostvareno je 17,34 milijuna rashoda i izdataka ili 35,2% od godišnjeg plana.

Budući da je u tijeku izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca (koje su pokrenute zbog zahtjeva novih poslovnih investitora), utvrđena je i potreba izmjena i dopuna svih ostalih gradskih prostornih planova, što su svi vijećnici jednoglasno podržali.

print