Novosti

Poziv Projektnog ureda Ivanec poduzetnicima na području općine Petrijanec u vezi Javnog poziva za Program poduzetništva za nacionalne manjine

Utorak

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Na području Varaždinske županije samo jedna JLS odgovara svim navedenim uvjetima – Općina Petrijanec.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

 • rast i razvoj poduzetništva
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
 • uravnotežen regionalni razvoj.

Otvoreni javni poziv je otvoren do 27. rujna 2019. godine.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Namjena sredstava:

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine,
 • su registrirana najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2018. i 2019. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima

Detaljnije informacije, popis potrebne dokumentacije te prijavni obrasci dostupni su OVDJE

Budući da su Poslovna zona Ivanec d.o.o. i Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove usmjereni na suradnju s poduzetnicima i obrtnicima s područja cijele Varaždinske županije, pozivamo poslovne subjekte registrirane na području općine Petrijanec, ako su zainteresirani za prijavu na Javni poziv, da se za pomoć obrate Projektnom uredu Grada Ivanca, na broj telefona 042/645-484, mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili osobno na adresu Trg hrvatskih ivanovaca 10, uz prethodnu najavu, radnim danom od 7-15 sati, a najkasnije do 17.09.2019.

print