Novosti

EU PROJEKT VRIJEDAN 4,14 MIL. KUNA Radovi u Prigorcu u punom jeku, završno asfaltiranje u kolovozu

Srijeda

Radovi na velikoj investiciji u Prigorcu (gradnja ceste Prigorec – Šumi i parkirališta na Rapikovcu), koji se financiraju iz EU fondova, u punom su jeku.

U tijeku su planirani radovi na rekonstrukciji prometnice, izveden je veći dio zemljanih radova na cijeloj trasi, a gotovo u cijelosti je izgrađeno i parkiralište.

Ovih dana započeli su i radovi u samom naselju, na dionici od raskrižja sa županijskom cestom LC 25118 do parkirališta, pri čemu se uklanja dotrajala i oštećena kolnička konstrukcija, koju će zamijeniti nova.

Na toj dionici izgradit će se i nogostup s istočne strane prometnice.

Uređuje se i ostali dio trase, dionica od skijališta Jarki do izvora Šumi, koja će ostati u makadamu, s oborinskom odvodnjom.

Slijede radovi na dovršetku oborinske odvodnje (betonske kanalice i asfaltne mulde) te završno asfaltiranje, koje se očekuje tijekom kolovoza.

Ukupna vrijednost radova, čiji investitor je Grad Ivanec, iznosi 4,14 milijuna kuna.

Većinu sredstava od 3,65 milijuna kuna za njihovu realizaciju Grad je privukao iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (Mjera 7, Operacija 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta). Ostatak je osiguran u gradskom proračunu.

Projekt je opsežan i obuhvaća nekoliko cjelina: rekonstrukciju ceste od centra Prigorca do parkirališta Rapikovec s uređenjem oborinske odvodnje i gradnju pješačke staze te uređenje 15 parkirnih mjesta uz cestu.

Također, obuhvaća i asfaltiranje odvojka Strugari, proširenje i uređenje parkirališta Rapikovec s 50 parkirnih mjesta i modernizaciju 2,9 kilometara ceste, s time da će se do Izletišta Jarki položiti asfalt, a ostatak dionice od Izletišta do Šumija bit će uređen kao kvalitetni makadam.

print