Novosti

GRADSKO VIJEĆE Prvim rebalansom proračun Grada Ivanca povećan na blizu 50 milijuna kuna

Ponedjeljak

Većinom od 14 glasova vijećnika HNS-a, HSU-a, HDZ-a i SDP-a te uz suzdržan glas jednog nezavisnog vijećnika, Gradsko vijeće Ivanca na sjednici u petak, 24. svibnja, donijelo je prvi ovogodišnji rebalans gradskog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. Njime je ivanečki proračun, s prvobitno planiranih 46,58 povećan na 49,33 milijuna kuna.

Rebalans proračuna je, kao što se i očekivalo, bio glavna tema sjednice. Na povećanje prihodne strane proračuna od 2,74 milijuna, uvodno se osvrnuo gradonačelnik Milorad Batinić, kao zakonski predlagač izmjena i dopuna gradskog proračuna.

- Grad Ivanec je po završnom računu za 2018. godinu ostvario višak proračunskih prihoda od 3,44 milijuna kuna. Zahvaljujući tomu, kao i nastavku rasta prihoda i u razdoblju siječanj-ožujak ove godine (temeljem čega su planirane i projekcije do kraja 2019.), ovim izmjenama i dopunama novi je proračun za 2019. planiran u povećanom iznosu. Zakonska je obveza grada da povećane prihode uskladi s realnim rashodnim potrebama – naglasio je gradonačelnik.

Vijećnici su usvojili i svih pet izmijenjenih i dopunjenih gradskih programa koji su sastavni dio proračuna – gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, kulture, socijalne skrbi i sporta. Svi programi (osim kulture) su povećani, a najveće povećanje sredstava namijenjeno je gradnji komunalne infrastrukture.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećan je za čak 3,37 milijuna kuna (s 11,65 na 15,12 milijuna).

Najveće povećanje je na stavci gradnje prometnica i prometnih površina, u što se ove godine planira utrošiti 12 milijuna kuna. Više novca uložit će se i u gradnju dječjih igrališta, trgova i parkova te u uređenje groblja, pri čemu su sredstva za to s planiranih 1,63 povećana na 2,14 milijuna kuna. Također, osigurano je i 380.000 kuna više za gradnju javne rasvjete i osvjetljivanje pješačkih prijelaza.

 Za 181.600 kuna povećan je i Program održavanja komunalne infrastrukture -  s dosadašnjih 3,74 na 3,92 milijuna kuna.

Za 250.000 kuna povećan je i Program javnih potreba u sportu - s 1,4 na 1,65 milijuna kuna.  Ova sredstva Grad je odobrio za potrebe uređenja terena i opremanja pratećim objektima pomoćnog nogometnog igrališta u Salinovcu, čime se NK Ivančici Ivanec omogućuje stvaranje uvjeta za dobivanje licence za natjecateljsku godinu 2019./2020.

Program javnih potreba u kulturi je smanjen za više od pola milijuna kuna. Do smanjenja je došlo zato što Ministarstvo kulture nije u planiranim iznosima popratilo pojedine kandidirane projekte pa su i planirane stavke morale biti usklađene s dobivenim iznosima.

Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o izvršenju proračuna za 2018. godinu. Kao što smo naveli, proračun je poslovao s viškom od 3,44 milijuna kuna.

Vijećnici su  usvojili i izvješće o provođenju Akcijskog plana projekata za 2018. godinu utvrđenih Strategijom razvoja 2014.-2020. te o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Donijeli su i Odluku o dodjeli javnih priznanja, koja će zaslužnima biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada.

Usvojen je Plan djelovanja Grada u slučaju prirodnih nepogoda, dok su u novo Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovani Branko Putarek (predsjednik) sa članovima Nadicom Maček, Stjepan Vincekom i Irenom Romanić.

Budući da se ni na ovoj sjednici nije pojavio nitko iz varaždinskog Varkoma d.d. tko bi mogao odgovoriti na eventualna pitanja vijećnika, Vijeće je treći put za redom s dnevnog reda skinulo izvješće o poslovanju Varkoma za 2017. godinu.

Gradsko vijeće dobilo je novu vijećnicu iz redova HNS-a. Budući da je dosadašnja vijećnica Klaudija Brezovec svoj mandat stavila u mirovanje, nju je u predstavničkom dijelu zamijenila Valerija Vidaček, koja je tom prilikom položila i prisegu.

print