Novosti

23. sjednica Gradskog vijeća Ivanec prvi put u dvorani Poduzetničkog inkubatora u petak, 24. svibnja

Utorak

Nova, 23. sjednica Gradskog vijeća Ivanec, koja je sazvana za petak, 24. svibnja, održat će se u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora u poslovnoj zgradi u Nazorovoj 6.

Na dnevnom redu je 16 točaka, a ponajvažnija među njima jest prvi rebalans proračuna za 2019. godinu i proračunskih projekcija za 2020. i 2021. godinu, koji prate prijedlozi izmjena i dopuna svih gradskih programa – gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, kulture, socijalne skrbi i sporta.

Nadalje, pred vijećnicima će se naći i Odluka o izmjenama dosadašnje Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Ivanca u dječje vrtiće za 2019. godinu, zatim, donošenje Odluke o ustrojstvu Gradske knjižnice Gustava Krkleca u Ivancu kao i Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Ivanca do 2021. godine.

Također, vijećnici će razmotriti i Plan djelovanja Grada Ivanca u slučaju prirodnih nepogoda za 2019. godinu, dopunjenu i izmijenjenu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ivanca te donijeti Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Nadalje, Gradsko vijeće donijet će i Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanca koja će se zaslužnima dodijeliti na svečanoj sjednici u povodu Dana grada u lipnju.

Na dnevnom redu Gradskog vijeća je i donošenje Odluke o izvršenju proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu te izvješća o izvršenju gradskih programa u prošloj godini, zatim, izvješće o provođenju Akcijskog plana projekata za 2018. godinu (iz gradske Strategije razvoja 2014. – 2020.), o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada za 2018., a pred vijećnicima će se naći i izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici 2018. godine kao i izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u prva četiri mjeseca 2019. godine.

Po treći put je u dnevni red sjednice uvršteno i razmatranje financijskog izvješća Varkoma o poslovanju u 2017. godini, koje dosad ivanečko Gradsko vijeće nije usvojilo.

Naime, predstavnici poslovodstva Varkoma nisu se pojavili na prethodne dvije sjednice kako bi dali pojašnjenja i odgovorili na eventualna pitanja vijećnika, pa je Gradsko vijeće već dva puta tu temu skidalo s dnevnog reda, da bi je sada ponovno uvrstilo.

Na sjednici će Mandatna komisija podnijeti izvješće o stavljanju mandata jedne gradske vijećnice u mirovanje te o početku vijećničkog mandata njezine zamjenice.

Početak 23. sjednice Gradskog vijeća je u 18.30 sati.

print