Novosti

Danas i sutra (17. i 18. svibnja) na VTV-u 5. tematska emisija o održivom gospodarenju otpadom na području grada Ivanca

Petak

U sklopu informativne kampanje o održivom gospodarenju otpadom koju u sklopu EU projekta provodi Grad Ivanec u suradnji s Ivkomom d.d., Poslovnom zonom Ivanec d.o.o. i vanjskim partnerima, a kojom je predviđeno i informiranje građana putem specijaliziranih TV-emisija, danas ćete (petak, 17 svibnja) u programu Varaždinske televizije moći pratiti petu TV emisiju posvećenu tematici zbrinjavanja otpada na području grada Ivanca.

S obzirom na to da je riječ o projektu koji traje godinu dana (od srpnja 2018. do srpnja 2019.) i koji je ušao u finalnu fazu, u emisiji će biti predočena rekapitulacija svih dosad provedenih projektnih aktivnosti s osvrtom na one koji još slijede u predstojećem vremenu. Usto, bit će izneseni i prvi rezultati primjene Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. O tim temama govorit će gradonačelnik Milorad Batinić.

Emisija je na rasporedu večeras u 22.00 sata, a reprizu možete pogledati sutra (subota) u 16.30 sati.

Specijalizirane televizijske emisije dio su propisanih aktivnosti ovog europskog projekta koji se većim dijelom (85%) financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, posredstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 335.462,89 kuna, od čega je bespovratnih EU sredstava 285.143,44 kuna, dok ostatak od 50.319,45 kuna osigurava Grad Ivanec.

print