Novosti

Dan otvorenih vrata EU projekata u Ivancu; sutra u 19 sati za sve građane tribina o tematici odlaganja otpada

Ponedjeljak

Kao što smo već javili, Grad Ivanec se u suradnji s Poslovnom zonom Ivanec d.o.o. uključio u nacionalnu kampanju koja se pod pokroviteljstvom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 9. do 19. svibnja u cijeloj Hrvatskoj provodi pod nazivom Dan otvorenih vrata EU projekata.

U cilju upoznavanja građana s projektima koji se provode u njihovu susjedstvu, a da oni možda za njih ni ne znaju, u sklopu ove manifestacije bit će predstavljeni uspješni projekti financirani EU sredstvima.

Grad  Ivanec i Poslovna zona svoje će Dane otvorenih vrata EU projekata održati u utorak, 14. svibnja, u konferencijskoj dvorani novog Poduzetničkog inkubatora u poslovnoj zgradi u Nazorovoj 6.

Program počinje u 11 sati predavanjem za učenike OŠ Ivanec koje će održati predstavnici HPD-a Ivančica i Projektnog ureda Grada Ivanca za EU fondove.

U 13 sati program se nastavlja predavanjem „poslovnog anđela“ Davorina Štetnera „Kako osnovati i uspješno poslovati u start upu“. Predavanje je namijenjeno prvenstveno poduzetnicima početnicima i start upovima.

U 19 sati bit će održana tribina za građane o održivom gospodarenju otpadom.

Riječ je o zadnjoj od ukupno 11 predviđenih tribina koje Grad Ivanec zajedno sa svojim partnerima za sve građane održava u sklopu EU projekta “Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“.

Teme o kojima će se primarno govoriti jesu sprečavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, ponovna uporaba otpada i kompostiranje.

Također, bit će izneseni i podaci o rezultatima primjene Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Građani su pozvani da se aktivno uključe u rad skupa, da iznesu svoja dosadašnja pozitivna ili negativna iskustva vezana uz tematiku odlaganja i prikupljanja otpada te da mjerodavnima postave konkretna pitanja.

print