Novosti

U Gradskoj vijećnici Ivanec održano javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš u zahvatu brze ceste Varaždin - Ivanec - Krapina

Četvrtak

U prepunoj Gradskoj vijećnici Ivanec u četvrtak je, 12. veljače, održano javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš za zahvat brze ceste Varaždin – Ivanec – Krapina. Javnom izlaganju nazočila je Slavica Matić, predstavnica investitora – Hrvatskih cesta d.o.o. te Stjepan Kralj iz IGH d.o.o. Zagreb, koji je vodio izradu Studije.

On je, nakon uvodnih riječi Natalije Ježek Zenkel iz županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, brojne okupljene građane, predstavnike stručnih institucija i tvrtki, predstavnike gradova Ivanca i Lepoglave te općina Bednja, Maruševec, Beretinec, Vidovec i susjednih zagorskih općina, informirao o planiranim koridorima ceste te o mogućim utjecajima na okoliš u vrijeme njene gradnje i u vrijeme korištenja ceste.

Naglašeno je da će se brza cesta graditi u fazama: isprva će se graditi dvije trake, a nakon što razina prometa na njoj dosegne propisane standarde, dogradit će se još dvije trake. Međutim, zemljište će se od vlasnika odmah otkupljivati za sve četiri trake.

U prvoj fazi gradit će se brza cesta od Varaždina do Ivanca i Lepoglave, a u drugoj fazi slijedi gradnja dionice do Bednje, odakle će se granati dva kraka. Jedan krak u trećoj će se fazi probijati do čvora Golubovec kroz Očuru s nastavkom gradnje do čvora Začretje u četvrtoj fazi. Drugi krak ceste će od Bednje ići preko Jesenja do Đurmanca, gdje bi se vezao na autocestu Macelj – Zagreb.

Pozdravljajući početak realizacije projekta gradnje brze ceste o kojemu se, u cilju boljeg prometnog povezivanja ovog područja koje bi mu omogućilo jači gospodarski i turistički razvoj, govori već dvadesetak godina, u raspravu su se, među ostalima, uključili i gradonačelnici Ivanca i Lepoglave Milorad Batinić i Marijan Škvarić s određenim prijedlozima i sugestijama IGH-u. 

I nazočni građani imali su mnoštvo pitanja, primjerice, koliko će na dionici do Varaždina biti izlaza na brzu cestu, kako će uređenje čvora Ivanec utjecati na pristup poljoprivrednim površinama, kojim će konkretnim česticama prolaziti cesta i gdje se to može doznati, koji su daljnji koraci prema gradnji ceste, kada bi mogao početi otkup zemljišta od građana… 

Građane podsjećamo da javni uvid u Studiju traje do 3. ožujka u prostorijama Grada Ivanca. Uvid u Studiju moguć je radnim danom od 8 do 15 sati i u tom vremenu sva zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju te svoje prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju, i to zaključno do 3. ožujka ove godine.
Svi zainteresirani mogu svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe dostaviti Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno do 3. ožujka ove godine. U slučaju da prijedlozi i primjedbe nisu dostavljene u roku i čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća za javnost.
Sve potrebne dokumente u vezi javne rasprave, uključujući i Sažetak studije, možete naći na ovim web stranicama, pod rubrikom Službene objave.

print