Novosti

Radionica za poduzetnike početnike u suradnji s poslovnim anđelima: Gradska vijećnica Ivanec, 4. listopada

Petak

Poslovna zona Ivanec d.o.o., u sklopu EU projekta „Nove usluge za malo i srednje poduzetništvo“ poziva sve obrtnike i poduzetnike početnike registrirane 2016., 2017. i 2018. godine na radionicu

POSLOVNO MENTORSTVO I SAVJETOVANJE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE U SURADNJI S POSLOVNIM ANĐELIMA

Radionica   će se održati u četvrtak, 4. listopada 2018. u prostorima Gradske vijećnice grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec s početkom u 10 sati

Teme:

1. Uvodni dio: predstavljanje programa - pojašnjenje ciljeva programa, tko su poslovni anđeli, trajanje programa, usluge koje će se moći koristiti, opis aktivnosti koje će početnicima biti na raspolaganju od strane poslovnih mentora 

2. Uvjeti prijave na javni poziv (rokovi, dokumentacija, uvjeti odabira, uvjeti korištenja usluge)

3. Praktični dio: - pojašnjenje potrebne dokumentacije za prijavu

                            - pojašnjenje pripreme poslovnog plana na primjeru

4. Prezentacija cjelokupnog EU projekta „Nove usluge za poduzetnike“ - sve usluge i aktivnosti na kojima poduzetnici mogu sudjelovati za vrijeme trajanja projekta (do studenog 2019. godine)

4. Pitanja

Prezentacija je predviđena u trajanju do 90 minuta.

Sudjelovanje na radionici i U PROGRAMU MENTORSTVA je za poduzetnike BESPLATNO jer je projekt sufinanciran EU sredstvima.                                                             

Prijave i potvrde sudjelovanja na e-mail: lana.labas@ivanec.hr, tel: (042) 492 870, do srijede, 3. listopada do 12.00 sati.

print