Novosti

Modernizacija nerazvrstanih cesta u 2018. godini – očitovanje na upite građana

Petak

Pri kraju su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta planiranih za ovu godinu, u vrijednosti gotovo 2,4 mil. kuna, ukupne duljine blizu 7,5 km.

Najveći interes izazvali su radovi u ivanečkim ulicama, što je i razumljivo, jer je tu i najveća naseljenost i najgušća izgrađenost.

Kako tijekom izvođenja radova dolazi do upita i primjedbi građana na izvođenje radova, smatramo potrebnim pojasniti određene činjenice iz samog tijeka izvođenja radova.

Gradsko vijeće Grada Ivanca na 6. sjednici, održanoj 27. studenoga 2017. godine, donijelo je Program modernizacije nerazvrstanih cesta Grada Ivanca za razdoblje 2018.-2022. godine, čemu je prethodilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na mrežnim stranicama Grada Ivanca, kao i javno izlaganje samog Programa u amfiteatru Srednje škole Ivanec. O Programu su detaljno upoznati i svi mjesni odbori s područja grada Ivanca, koji su se i pozitivno očitovali na Program.

Navedenim Programom predviđena je modernizacija, odnosno presvlačenje ulica u postojećim gabaritima, s poboljšanjem elemenata odvodnje oborinskih voda prometnice (ugradnja dodatnih slivnika, poprečnih rešetki, rigola i slično) i to je na svim predstavljanjima Programa bilo jasno istaknuto.

Programom za ovu godinu predviđeni su zahvati na onim ulicama koje nisu u obuhvatu Aglomeracije Ivanec, tako da zbog navedenog razloga nije obuhvaćen npr. početak Vinogradske ulice, u dužini od 20-ak metara, od križanja sUlicom Bistrica, radi čega je bilo učestalih upita građana, jer će radovima na izgradnji kanalizacijske mreže u Ulici Bistrica biti obuhvaćeno i križanje s Vinogradskom ulicom pa nije imalo smisla sada izvesti novi asfalt, koji će onda biti uništen. 

Taj dio Vinogradske ulice će biti dovršen zajedno smodernizacijom Ulice Bistrica, a koja slijedi nakon završetka projekta Aglomeracije Ivanec.

Način modernizacije je taj da se u nekim ulicama moralo prvo izvoditi izravnanje postojećeg kolnika cesta, nakon čega je slijedila ugradnja habajućeg 'finog' sloja, dok je u drugim ulicama s boljim stanjem kolnika išla odmah ugradnja habajućeg sloja, na što je također bilo upita i primjedbi građana nakon izvođenja radova na 'grubom 'sloju asfalta.

Izrada bankina i, u nekim ulicama, muldi, kao i prilagođavanje slivnika, planirana je kao zadnja faza radova, tako da se velika većina radova izvodila po završetku polaganja asfalta.

Ove godine u samom Ivancu presvući će se gotovo 5 km ulica, u kojima su se izvodili i radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, što je trebalo dodatno usklađivati, pa se mogao steći krivi dojam o kvaliteti izvedenih radova, međutim kako radovi idu kraju postaje jasnija slika načina uređenja ulica. 

S obzirom na to planirana sredstva i predviđeni način modernizacije ulica, gdje se u najvećoj mjeri zadržavaju postojeći elementi ceste, s ispravljanjem na kritičnim dionicama, a imajući u vidu i gustu izgrađenost ograda na samoj cesti (često i bez bankina), nije bilo moguće izvesti sve zahvate na koje su građani upućivali izvođače radove ili gradske službe (a najveći broj se odnosio na uređenje kolnih prilaza ili dodatnu zaštitu od oborinskih voda), već su isti prilagođavani na licu mjesta.

U vezi primjedbi po pitanju asfaltiranja kolnih prilaza do pojedinih kuća, naglašavamo da je su takve radove građani sami ugovarali i plaćali izvođaču.

print