Novosti

Poslovna zona Ivanec u Varaždinu: Poduzetnicima početnicima prezentirane usluge poslovnog mentorstva

Srijeda

U utorak, 18. rujna, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Varaždinu, direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. Lana Labaš i konzultantica Projektnog ureda Grada Ivanca za EU fondove Tamara Kljunić održale su interaktivnu radionicu pod nazivom  „Poslovno mentorstvo i savjetovanje za poduzetnike početnike u suradnji s „poslovnim anđelima““.

Riječ je o prezentaciji novokreirane, visokokvalitetne usluge poslovnog mentorstva, a koju Poslovna zona Ivanec d.o.o. nudi u sklopu provedbe EU projekta  „Pružanje visokokvalitetnih usluga za mala i srednja poduzeća putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o.“

Prezentacija je bila namijenjena poduzetnicima koji su svoje poslovanje pokrenuli 2016., 2017. ili 2018. godine, a cilj osmišljene usluge je poduzetnicima početnicima omogućiti individualno savjetovanje i mentorstvo renomiranih stručnjaka s bogatim iskustvom u prenošenju znanja.

Svi zainteresirani poduzetnici mogu se za korištenje navedenu usluge prijaviti do 15. listopada, a detaljne informacije o uvjetima i načinu prijave dostupne su na sljedećem linku: http://www.poslovna-zona-ivanec.hr/najave-i-novosti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-za-sudjelovanje-u-programu-mentorstva-za-poduzetnike-po%C4%8Detnike-produ%C5%BEenje-roka-za-dostavu-ponuda-do-15-listopada-2018

Osim prezentirane usluge, poduzetnicima je na raspolaganju i cijeli niz novih visokovrijednih usluga koje su također predstavljene, a sve dodatne informacije o predmetnom EU projektu dostupne su na službenoj web stranici Poslovne zone Ivanec d.o.o. http://www.poslovna-zona-ivanec.hr.

Podsjetimo, projekt ivanečke Poslovne zone financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija, a bespovratno je za njegovu provedbu odobreno 436.561,26 kuna. Projekt će trajati do studenog 2019. godine, a sve nove usluge za poduzetnike će u periodu trajanja projekta biti besplatne.

print