Novosti

Predstavnici Grada Ivanca u Neumu, na 3. jadranskom kongresu

Utorak

Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. Lana Labaš predstavljaju grad Ivanec na 3. jadranskom kongresu u Neumu čija je glavna tema „Pozicioniranje Jugoistočne Europe kao povoljne investicijske destinacije.“ Organizatori kongresa su Regionalno vijeće za povoljno poslovno okruženje, Otvoreni regionalni fond za modernizaciju municipalnih usluga njemačke organizacije za međunarodnu suradnju GIZ i Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Na skupu sudjeluju politički lideri, gradonačelnici i gospodarstvenici iz Hrvatske, BiH, Makedonije i Srbije, a njihove glavne teme razgovora su uvjeti poslovanja u Jugoistočnoj Europi, mogućnosti uspostavljanja regionalne suradnje te poticanje gospodarskog razvoja i novih investicija.

Grad Ivanec punopravni je sudionik ovog skupa kao certificirani grad u projektu BFC-a, a gradonačelnik Batinić jedan je od sudionika panela na temu „Razvojne politike i utjecaj na regionalnu investicijsku privlačnost“ . Uz osvrt na strateške odrednice Republike Hrvatske koje se odnose na razvitak gospodarske suradnje u regiji, on će se posebno osvrnuti i na ivanečka iskustva i projekte koje se odnose na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za investitore kao i na projekte koji su na području grada Ivanca realizirani po modelu javno – privatnog partnerstva.

print