Novosti

Gradsko vijeće: Kreću izmjene i dopune Prostornog i Urbanističkog plana grada Ivanca te Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca

Srijeda

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca, održanoj u ponedjeljak 23. srpnja, najviše je rasprave i pitanja potaknula prva točka dnevnog reda o donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.

Donošenjem navedene Odluke stavljeni su u jednaki položaj svi korisnici javne usluge u vidu obveze plaćanja javne usluge. Ovom Odlukom također će se testirati cjelokupni sustav gospodarenja otpadom koji počinje s primjenom od 01. rujna 2018. godine. Ivkom d.d. testirat će nabavljene sustave čipiranja, evidentiranja i fakturiranja javne usluge

S obzirom da su mještani Jerovca do sada bili oslobođeni plaćanja navedene javne usluge zbog otežanih i specifičnih uvjeta života u blizini deponija, ovom je Odlukom, zbog istih razloga, predloženo smanjenje cijene usluge za mještane za 23,56%. Međutim, Zdenko Đula (HDZ) podnio je amandman na predloženu odluku kojim je tražio da se usluga odvoza komunalnog otpada za mještane Jerovca smanji za 50%. Amandman je prihvaćen od strane gradonačelnika i vijećnika te je postao sastavni dio Odluke koja je u konačnici izglasana s dvanaest glasova za i dva suzdržana glasa vijećnika SDP-a.

Gradonačelnik Milorad Batinić na pitanja i raspravu o donesenoj Odluci konstatirao je kako je deponij u Jerovcu saniran po najvišim standardima te da svi građani moraju plaćati barem minimalnu cijenu javne usluge, kako bi svi bili u jednakom položaju. Istaknuo je da su sredstva za sufinanciranje povlaštene cijene javne usluge za mještane Jerovca osigurana u Proračunu Grada Ivanca.

Problem cijene za samačka i staračka domaćinstva riješit će se kroz socijalni program Grada, odnosno kroz mjere koje će se u njemu definirati i razraditi.

Jednoglasnom odlukom potvrđene su Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenje Grada Ivanca, Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Ivanca te Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja zone užeg centa Ivanca.

Kako je objasnio gradonačelnik Batinić, ovo je zadnja godina u kojoj je prema Zakonu moguće raditi izmjene i dopune, već od iduće godine morali bi se raditi novi Planovi što bi bio velik trošak za gradski proračun. Zahtjevi građana, poduzetnika i investitora za izmjenama i dopunama već postoje, a kada se planovi predstave i stave na javnu raspravu, svakako će biti još prijedloga o potrebnim izmjenama i dopunama sada važećih planova.

Pozornost i interes vijećnika izazvalo je i donošenje Zaključka o pokretanju procedure mjerenja posebne namjene ili procjena razine onečišćenosti u Mjesnom odboru Horvatsko. Naime, još u travnju Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je zaključak o potrebi provođenja ankete među građanima mjesnog odbora Horvatsko ne bi li se utvrdilo smatraju li građani da je na tom području došlo do onečišćenja zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša.

S obzirom da je većina mještana izrazila stav o potrebi provođenja mjerenja posebne namjene, Grad Ivanec je sukladno svim važećim zakonskim propisima na razmatranje Gradskom vijeću dao predmetni Zaključak. Zaključak je izglasan jednoglasno, a Gradu Ivancu predstoji da od relevantnih poduzeća zatraži informativne ponude o troškovima provođenja mjerenja. Isto tako, inicijalno je nužno sa stručnjacima ustvrditi i dogovoriti koje je parametre moguće i potrebno mjeriti.

Nakon prikupljenih informacija Gradsko će vijeće donijeti Odluku je li mjerenja zaista potrebno provesti te postoje li osnovane pretpostavke za provođenje istog.

Odluka o korištenju sredstva proračunske zalihe do lipnja 2018. prihvaćena je jednoglasno kao i Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode i Rješenje o razriješenu i imenovanju u Gradskog člana Odbora za izbor i imenovanje, s koje je, zbog preuzimanja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Ivančice, odstupila Milena Golubić, a na njezino je mjesto imenovana Martina Car Matišić.

Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Ivanca također su donesene jednoglasno.

print