Novosti

U ponedjeljak, 23. srpnja, 15. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Četvrtak

Za ponedjeljak, 23. srpnja, u 18 sati predsjednica Gradskog vijeća grada Ivanca, Ksenija Sedlar Đunđek, sazvala je 15. sjednicu Gradskog vijeća. Glavne točke nadolazeće sjednice bit će Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca, Urbanističkog plana te Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca.

Na dnevnom redu za raspravu vijećnika naći će se takođerOdluka o izmjeni Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te donošenje Zaključka o pokretanju procedure mjerenja posebne namjene ili procjene razine onečišćenja, a za čiju potrebu su se preko provedene ankete izjasnili mještani Mjesnog odbora Horvatsko.

U jedanaest točaka za raspravu uključene su i Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ivanca, Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi – radi se o nerazvrstanoj cesti, put Kalnička, Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda te Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje.

print