Novosti

Gradu Ivancu 285.143 kn iz EU fondova za educiranje građana o održivom gospodarenju otpadom

Srijeda

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Gradu Ivancu je dostavilo Odluku o financiranju projekta educiranja građana o održivom gospodarenju otpadom kojom mu je za provedbu odobreno bespovratnih 285.143,44 kuna iz EU Kohezijskog fonda.

Novčana sredstva Gradu se dodjeljuju za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020.

Kao što govori i sam naziv projekta, cilj aktivnosti jest sveobuhvatno informiranje i organizirana edukacija građana o pravilnom odlaganju i održivom gospodarenju otpadom, a sve u cilju smanjenja količina otpada koje se sada odlažu na deponije.

Prema odobrenom projektu i terminskom planu, sustavne edukacijske aktivnosti na području grada Ivanca počet će 1. rujna ove godine, a odvijat će se do srpnja 2019.  

U tom razdoblju bit će proveden cijeli niz aktivnosti kojima će biti obuhvaćene sve ciljne skupine, od građana u mjesnih odborima do učenika u školama i mališana u dječjim vrtićima.

Edukacije će se provoditi putem obaveznih i preporučenih aktivnosti kao što su, primjerice, javne tribine i skupovi u mjesnim odborima, specijalizirane radijske emisije, TV spotovi, plakati i brošure.

Bit će tiskani i informativni leci i plakati namijenjeni građanima, učenicima i mališanima, a kako bi se djeca od najranije dobi senzibilizirala za odgovorno postupanje s otpadom, za njih će biti priređeni edukativni kostimirani igrokazi i predstave (za vrtić i osnovnu školu). 

Ukupna vrijednost ovog projekta je 335.462,88 kuna, od čegaje navedenih 285.143,44 kuna ili 85 posto iz EU fondova, dok ostatak od 15 posto ili 50.319,44 kuna financira Grad Ivanec.

S obzirom na upite građana vezane uz tematiku odlaganja otpada, obavještavamo ih da će odgovore na sva svoja pitanja moći dobiti na skupovima (tematskim tribinama) koji će, nakon službenog početka provedbe projekta, biti održani i u mjesnim odborima.

O terminima edukacija i tribina u pojedinim mjesnim odborima, kao i o terminima specijaliziranih radijskih emisija, građani će biti pravodobno obaviješteni putem gradske web i Faceboook stranice te putem ostalih medija.

print