Novosti

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Petak

Dvanaesta sjednica Gradskog vijeća Ivanec održana u četvrtak, 26. travnja, bila je prva službena e-sjednica koju su vijećnici odradili pomoću tablet uređaja.

Ujedno je bila i prva po novom Poslovniku pa su se vijećnici privikavali na nova pravila koja se odnose na prijave za raspravu, replike, trajanje rasprava i replika i sl.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su razmotrili dnevni red od petnaestak točaka.

Jedna od najvažnijih među njima svakako je bilo donošenje odluke kojom je odgođena primjena Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Ona se, kao što je poznato, trebala početi primjenjivati od 1. svibnja, ali je Gradsko vijeće njenu primjenu prolongiralo pa bi se, bude li sve teklo planiranim tempom, ona trebala početi primjenjivati od 1. rujna.

Razlog odgodi su objektivne okolnosti zbog kojih se nisu stekli uvjeti za cjelovitu primjenu ove odluke.

Prije svega, očekivalo se da će Fond za zaštitu okoliša ranije objaviti natječaj za nabavu spremnika za zbrinjavanje otpada, što se nije dogodilo. Natječaj je objavljen tek proteklih dana i Grad Ivanec se, poput svih ostalih JLS-ova, tek sada može kandidirati za nabavu spremnika i kompostera.

Također, i Ivkomu je potrebno još neko vrijeme da se tehnički pripremi za prihvat biootpada, odnosno da s ovlaštenom tvrtkom zaključi ugovor o njegovu preuzimanju i zbrinjavanju. Kako bi se utvrdilo o kolikim je količinama biootpada riječ, Ivkom te podatke najprije treba prikupiti od građana pa će stoga Ivkom idućih dana izvršiti anketiranje.

Na adrese građana stići će obrasci koje će morati ispuniti i navesti da li će sami kompostirati biorazgradiv otpad ili će koristiti uslugu njegova odvoza.

Kako bi građani o tome mogli donijeti relevantnu odluku, potrebno je da budu upoznati i s cijenom takve usluge pa će im stoga biti dostavljen i cjenik usluga.  

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada izradio je Ivkom d.d., a u međuvremenu ga je razmotrio i na njega suglasnost jednoglasno dao Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga.

Na cjenik je suglasnost dao i gradonačelnik, a trebao bi se početi primjenjivati od 1. rujna, odnosno nakon što budu ispoštovani svi uvjeti da se navedena odluka može primijeniti u cjelini.

M. Batinić je pritom naglasio da su cijene definirane na način da stimuliraju korisnike u odvajanju otpada na kućnom pragu i to tako da sami mogu izračunati svoj mjesečni trošak temeljem količina isporučenog otpada.

Vijećnici su prihvatili izvješće Ivkomove Uprave groblja o poslovanju svih groblja na području grada Ivanca u 2017. godini, zatim, Godišnje izvješće davatelja javne usluge Ivkoma d.d. za 2017. te Izvješće o lokacijama i količinama odloženog otpada i troškovima njegova uklanjanja te o provedbi mjera za sprečavanje odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje tako odloženog otpada.

Dali su i suglasnost za sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta Aglomeracije Ivanec, kojim je predviđen da ovaj projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grad Ivanec od 2019. do 2021. godine sufinancira s ukupno 7,56 milijuna kuna.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi blizu 130 milijuna kuna bez PDV-a, od čega bi se iz Kohezijskih fondova osiguralo 91,4 milijuna te još po 15,1 milijuna iz državnog proračuna i sredstava Hrvatskih voda.

Vijećnici su donijeli i Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Također, Gradsko vijeće donijelo je zaključak o provedbi pismenog anketiranja građana Mjesnog odbora Horvatsko. Od njih će se zatražiti mišljenje o potrebi da se u tom naselju provedu mjerenja posebne namjene, kojima bi potvrdila ili demantirala sumnja građana u onečišćenost zraka od strane obližnje peradarske farme.

Vijećnici su prihvatili i izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine.

Donijeli su i rješenje o imenovanju Suzane Divjak vršiteljicom dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Ivančice do okončanja postupka natječaja za imenovanje ravnatelja.

print