Novosti

U četvrtak, 26. travnja, 12. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Utorak

Petnaestak točaka dnevnoga reda naći će se pred vijećnicima Gradskog vijeća Ivanec na 12. sjednici zakazanoj za četvrtak, 26. travnja. 

Nakon aktualnog sata, vijećnici će razmotriti izvješće Ivkomove Uprave groblja o poslovanju groblja u Ivancu, Radovanu, Margečanu i Prigorcu za 2017. godinu, a potom i Godišnje izvješće davatelja javne usluge Ivkoma d.d. za 2017. 

Nadalje, na dnevnom redu je i Izvješće o lokacijama ikoličinama odloženog otpada i troškovima njegova uklanjanja te o provedbi mjera za sprečavanje odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje tako odloženog otpada.

Vijećnicima će se predložiti i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje Ugovora o sufinanciranje projekta sustava Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Ivanec. 

Razmotrit će i Odluku o izmjeni Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kao i Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama.

Na dnevnom redu je i razmatranje prijedloga Zaključka o provedbi postupka traženja prethodnog mišljenja građana naselja Horvatsko o pitanju donošenja Odluke o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene u Horvatskom. 

Slijedi izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. Vijećnicima će se predložiti i donošenje rješenja o imenovanju v. d. ravnatelja Dječjeg vrtića Ivančice. 

Nakon Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanca, vijećnici će razmotriti još nekoliko radnih pitanja koja se odnose na donošenje odluka o prodaji nekretnine, ukidanju javnog dobra na pojedinim nekretninama te o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Sjednica počinje u 18 sati.

 

print