Novosti

Natječaj Ministarstva demografije za dodjelu financijskih podrški za 2018. – javite se Projektnom uredu Ivanec

Četvrtak

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu, namijenjen udrugama.

Cilj natječaja je jačanje kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventna pomoć udrugama posebice onima koje provede aktivnosti u zajednicama s manje mogućnosti kao što su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave na otocima te područjima na kojima nisu organizirane takve aktivnosti ili na kojima su jedini ili ključni nositelji takvih aktivnosti.

Prihvatljivi tipovi aktivnosti u okviru prioritetnih područja su:

P.1. Jačanje kapaciteta prijavitelja za unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina 

Prihvatljive aktivnosti su:

 • Aktivnosti vezane uz povećanje kvalitete suradnje i povezivanje različitih pružatelja socijalnih usluga i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • Aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina i socijalnog uključivanja.

P.2. Interventna pomoć udrugama

Prihvatljive aktivnosti su:

​​Jačanje kapaciteta udruge

 • ​inicijalna pomoć udrugama koje žele razvijati socijalne usluge u lokalnoj ​   zajednici;
 • ​osnaživanje udruga koje pružaju socijalne usluge korisnicima u lokalnoj ​   zajednici.

Edukacije:

 • ​edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge;
 • ​edukacije vezane za provedbu projekata iz EU fondova.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je kontinuirano tijekom 2018. godine ili do isteka dostupnosti osiguranih financijskih sredstava.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi - 20.000,00 kuna

Najveći iznos sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi - 80.000,00 kuna

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje.

Prednosti u financiranju projekta ostvaruju prijavitelji koji:

 • prijavljuju aktivnosti koje predviđaju značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na lokalnoj razini koja je manja od 100% Indeksa razvijenosti Republike Hrvatske), 
 • prijavljuju provedbu na području/područjima Republike Hrvatske na kojima ova usluga nije razvijena i dostupna te gdje ista nije financirana iz drugih izvora financiranja.

Prihvatljivi izravni troškovi

Troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu raspoređuju se na sljedeći način: 

 1. Ljudski resursi (plaće/naknade);
 2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja);
 3. Oprema i roba;
 4. Edukacije;
 5. Ostali troškovi i usluge.

Prihvatljivi neizravni troškovi

Prihvatljivi neizravni troškovi su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva i svi ostali troškovi vezani uz provedbu koji nisu navedeni u izravnim troškovima.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici:  

http://www.mspm.hr/dokumenti/10

Pozivamo sve zainteresirane da se za pomoć obrate Projektnom uredu Grada Ivanca, na broj telefona 042/645-484, mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili osobno na adresu Trg hrvatskih ivanovaca 10, uz prethodnu najavu, radnim danom od 7-15 sati.

print