Novosti

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Utorak

Vijećnici Gradskog vijeća Ivanec na svojoj su 9. sjednici jednoglasno donijeli Izmjene i dopune Statuta Grada Ivanca.

Nakon što su u predloženi tekst uneseni pojedini nomotehnički i administrativni ispravci, vijećnici su usvojili izmjene i dopune kojima je i Statut Grada Ivanca usklađen s novim Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Najvažnije izmjene odnose se na rok za dostavu zaprimljenog prijedloga za raspisivanje referenduma, zatim na trajanje mandata članova predstavničkog tijela u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima te na pojedina prava članova predstavničkog tijela.

S novim Zakonom usklađene su i odredbe kojima su propisan način i rokovi raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, zatim, ovlasti gradonačelnika u raspolaganju imovinom, kao i odredbe koje reguliraju objavu odluke o imenovanju i razrješenju predstavnika JLS-a u tijelima pravnih osoba.

Među važnijim odredbama su i odredbe koje propisuju raspuštanje mjesnog odbora i ovlasti gradonačelnika u predlaganju donošenja proračuna i odluke o privremenom financiranju.

Prethodno je održan Aktualni sat, a na brojna pitanja vijećnika odgovarali su gradonačelnik Milorad Batinić i pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu Marina Držaić.

print