Novosti

Koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca Dimnjak d.o.o. Varaždin: Raspored čišćenja dimnjaka

Nedjelja

Iz Dimnjaka d.o.o., tvrtke kojoj je Grad Ivanec izdao koncesiju za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području grada, obavještavaju građane o rasporedu kontrole i čišćenja dimnjaka:

 • - Kaniža i Vuglovec od 16. do 18. veljače
 • - Knapić 19. veljače
 • - Lančić od 19. do 21. veljače
 • - Gečkovec 20. i 21. veljače
 • - Bedenec i Jerovec od 23. do 28. veljače
 • - Horvatsko i Ribić Breg 2. ožujka
 • - Ivanečko Naselje 3. i 4. ožujka
 • - Punikve od 3. do 5. ožujka
 • - Vitešinec 5. ožujka
 • - Salinovec od 6 do 10. ožujka
 • - Ivanečki Vrhovec 6. i 7. ožujka
 • - Ivanečka Željeznica 9. i 10. ožujka
 • - Prigorec 11. i 12. ožujka
 • - Željeznica 11. ožujka
 • - Stažnjevec od 12. do 14. ožujka
 • - Gačice od 13. do 16. ožujka
 • - Lukavec 16. ožujka
 • - Cerje Tužno 17. i 18. ožujka
 • - Lovrečan od 17. do 19. ožujka
 • - Radovan od 19. do 23. ožujka
 • - Pece 20. ožujka
 • - Osečka od 21. do 23. ožujka
 • - Margečan od 24. do 26. ožujka i
 • - Seljanec 24. ožujka. 
print