Novosti

Otvoreno javno savjetovanje o prijedlogu proračuna Grada Ivanca za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Utorak

Na službenim gradskim internetskim stranicama (u rubrici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) otvoreno je javno savjetovanje o prijedlogu proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu s proračunskim projekcijama za 2019. i 2020. godinu kao i o svim gradskim programima koji su sastavni dio proračuna.

Riječ je o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, o Programu održavanja komunalne infrastrukture te o programima javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu Grada Ivanca.

Javno savjetovanje o proračunu obveza je koju jedinice lokalne samouprave moraju provesti temeljem Zakona o proračunu, kojim je određeno da temeljni financijski dokument, kojim su određeni prihodi i primici, rashodi i izdaci te njihove projekcije u naredne dvije godine trebaju javnosti biti prezentirani na internetskoj stranici Grada.

Svi predstavnici zainteresirane javnosti pozvani su da svoje primjedbe i prijedloge dostave na pratećim obrascima najkasnije do 4. prosinca 2017. godine, uz napomenu da će svi pristigli prijedlozi biti objavljeni.

Ukoliko netko ne želi da njegove primjedbe budu objavljene, potrebno je to jasno naznačiti u obrascu.

print