Novosti

Održana prezentacija o EU fondovima i mogućnostima dodjele bespovratnih sredstava

Petak

Više od 70 građana, predstavnika mjesnih odbora, udruga, poduzetnika, gradskih i županijskih vijećnika i predstavnika gradskih službi i tvrtki u četvrtak je, 16. studenog, nazočilo javnoj prezentaciji na temu EU fondova i mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava za financiranje svojih projekata.

Prezentaciju je u prostorima Srednje škole organizirao Grad Ivanec u suradnji s Poslovnom zonom Ivanec d.o.o. i Projektnim uredom za EU fondove.

Održana je u cilju boljeg informiranja šire javnosti o toj tematici, s obzirom na to da je primijećeno da su građani i dalje razmjerno loše informirani o načinu na koji funkcioniraju EU fondovi i o uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se prijavitelji uopće mogli kandidirati i povući EU sredstva.

Skup je pozdravio gradonačelnik Milorad Batinić te dao kraći uvod u tu temu, a prezentaciju je potom održala direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. mr. sc. Lana Labaš.

S obzirom na to da je tema EU fondova vrlo opsežna i složena, nastojala je tu problematiku razložiti što jednostavnije te pojasniti vrste projekata koji se financiraju iz pojedinih EU fondova, kako funkcioniraju mehanizmi dodjele sredstava, tko se može prijaviti na projekt i kako se boduju projekti.

Najavljene su i nove edukacije koje će se o pripremi i vođenju EU projekata održati u 2018. godini, a ujedno su svi poduzetnici, udruge, obrtnici i OPG-ovi pozvani da se za konzultacije, savjet, potporu i pomoć u kreiranju, kandidiranju i vođenju EU projekata jave Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove.

print