Novosti

Radovi na sanaciji oborinske odvodnje u Ivanečkom Vrhovcu

Petak

Temeljem narudžbe Grada Ivanca, u Mjesnom odboru Ivanečki Vrhovec u tijeku su radovi na sanaciji oborinske odvodnje.

Bit će sanirana dionica duga 80-ak metara, na kojoj se stare cijevi zamijenuju novima, većeg promjera.

Time će se omogućiti prihvat većih količina oborinskih voda sa šireg područja i tako spriječiti učestale štete koje zadnjih godina pričinjavanju na način da u dvorišta kuća nanose zemlju i mulj te oštećuju cestu.

Troškove sanacije u visini od oko 75.000 kuna pokriva Grada Ivanec. Radove izvodi Ivkom d.d., a u njihovu sklopu rekonstruirat će se i oštećen cijevni propust na samom ulazu na ovu prometnicu, sa županijske ceste.

print