Novosti

Iz zaklade Zamah: Udruga Peharček postavila kontejnere za odlaganje ambalaže od pesticida

Petak

Na dvije vinogradarski najfrekventnije lokacije na području grada Ivanca - Vrhi i Sinovske su, zahvaljujući građanskoj akciji Udruge vinogradara i vinara Peharček, postavljeni kontejneri za zbrinjavanje opasne ambalaže od pesticida. Kontejneri su nabavljeni u sklopu projekta „Zbrinjava educirano“ prijavljenog na natječaj „Naš doprinos zajednici“ koji je raspisala Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah”.

Ovime je građanska akcija Udruge Peharček uspješno privedena kraju, a nabavljene kontejnere moći će koristiti svi, a posebno vinogradari, ratari, vrtlari za odlaganje ambalaže od pesticida, fungicida i insekticida te za odlaganje ambalaže od pesticida za tretiranje vinograda i drugih poljoprivrednih kultura.  

Riječ je o kontejnerima zapremnine 700 litara, dimenzija 100 x 120 x 80 cm, a koji  su vakuumski zatvoreni i ne ispuštaju mirise ili sadržaj u okoliš.

Kupnja, dovoz i postavljanje kontejnera dogovoreni su s tvrtkom Ciak d.o.o., a koja će ujedno i prikupljeno otpad odvoziti te zbrinjavati prema najvišim ekološkim standardima.

Navedeni projekt za udrugu Peharček napisao je i aplicirao stručni tim mladih voditelja EU projekata iz Projektnog ureda Grada Ivanca, a prijavljena građanska akcija našla se gotovo pri vrhu rang ljestvice odobrenih projekata.

Projektna aktivnost koja je prethodila postavljanu kontejnera je edukacija vinogradara o procesima i preparatima vezanim uz preradu grožđa. Time se na kvalitetan i održiv način zaokružila jedna korisna i lijepa ekološka priča ivanečkih vinogradara. Naučili su koje pesticide koristiti, kada i koliko, a naposljetku će tu istu ambalažu zbrinuti sigurno, ne zagađujući okoliš i ne uništavajući biljni i životinjski svijet.

-Provedbom projekta stekli smo veliko iskustvo, a provedena građanska akcija izazvala je veliki interes i participaciju javnosti. Naime, na predavanju smo okupili stotinjak vinogradara, a kontejnere je cijela zajednica dočekala s pohvalama i odobrenjem – kazao je po završetku projekta predsjednik Udruge Dragutin Mesec.

Ukupna vrijednost provedenog projekta je 10.500 kuna, a bespovratno je od Zaklade „Zamah“ dobiveno 10.000 kuna.

print