Novosti

Otvoren natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

Četvrtak

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Najniži iznos potpore po pojedinačnom projektu iznosi 350.000,00 kuna, dok najviši iznos potpore iznosi 20.000.000,00 kuna.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

 

Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća

Kategorija aktivnosti / vrsta potpore

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Vezana tipologija Programa dodjele

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Program dodjele potpora male vrijednosti

Mjere energetske učinkovitosti

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Program dodjele potpora male vrijednosti

 

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenoga 2017. godine.

Više informacija o natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451.

print