Novosti

U petak, 1. rujna, Dimax počinje s obavljanjem dimnjačarskih usluga na području grada Ivanca

Četvrtak

Grad Ivanec obavještava građane da od petka, 1. rujna, tvrtka DIMAX j.d.o.o., koja je od Grada Ivanca dobila koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova, počinje s obavljanjem dimnjačarskih usluga na cijelom području grada Ivanca. 

Prema članku 11. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 29/10, 5/13), svi vlasnici i korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su koncesionaru omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli u smislu navedene odluke.

Prema članku 12. Odluke korisnici dimnjačarskih usluga dužni su koncesionaru:

  • omogućiti pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje
  • dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata te sezoni loženja
  • omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu koji se koristi.

Grad Ivanec apelira na građane da omoguće dimnjačaru redovitu kontrolu i čišćenje dimnjaka, kako bi se izbjeglo izdavanje prekršajnih naloga.

Poznato je da se obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalna djelatnost organizira u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprečavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za građane i pravne osobe na području grada Ivanca.

U privitku: Godišnji plan obavljanja dimnjačarskih usluga za grad Ivanec u sezoni 2017./2018.

print