Novosti

Za četvrtak, 31. kolovoza, sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća Ivanca

Srijeda

Za četvrtak, 31. kolovoza, po hitnom je postupku sazvana sjednica Gradskog vijeća Ivanca.

Razlog tomu jest potreba donošenja pojedinih odluka koje su sastavni dio natječajne dokumentacije za apliciranje zajedničkog projekta Grada Ivanca i njenog partnera u Sloveniji, Općine Ivančna Gorica, na natječaj INTERREG Slovenija – Hrvatska.

Grad Ivanec će na natječaj prijaviti projekt tematski vezan uz Muzej planinarstva.

Kako bi se mogli ispuniti kriteriji za prijavu na INTERREG, dokumentaciji je potrebno priložiti i Odluku predstavničkog tijela o proglašenju stare škole u Ivancu kulturnim dobrom od lokalnog značenja.

Poznato je da su tradicijski i izvorni elementi nekadašnje pučke škole u Ivancu provedenim građevinskim zahvatom sačuvani, a objekt je inkorporiran u Muzej planinarstva. Prenamjena stare škole u muzej dobila je i pozitivnu ocjenu Konzervatorskog odjela Varaždin.

S obzirom na rokove prijave na INTERREG, sjednicu je bilo potrebno sazvati po hitnom postupku. Počet će u 19 sati.

print