Novosti

3. dječje seoske igre Salinovec 2017. u subotu, 3. lipnja

Ponedjeljak

Društvo za športsku rekreaciju Salinovec organizira 3. dječje seoske igre Salinovec 2017. Održat će se u subotu, 3. lipnja, s početkom u 16 sati na travnatom igralištu nove škole u Salinovcu. U DSR-u ističu da su iznimno ponosni što je inicijativa za igre došla od same djece jer to znači da su im odrasli – a Salinovec je poznat kao hrvatskih centar festivala starih sportova - uspjeli usaditi ljubav prema starim sportovima kojima su se igrali njihovi pradjedovi i prabake.

Discipline su sljedeće:

  • Skok s mjesta
  • Hodanje na štakama
  • Nošenje košare na glavi
  • Skakanje u vreći
  • Vožnja živih tačaka
  • Koturanje kotača bicikla

Treba napomenuti da se rangiraju posebno dječaci, a posebno djevojčice i to po dobnim skupinama od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. Prijavljuje se za svaku disciplinu posebno i svaki rezultat se posebno boduje, osim u vožnji živih tačaka, gdje se nastupa u paru.  

Nagrade za prva tri mjesta su diplome. Prijavite se, sva su djeca dobrodošla!

Prijave na sam dan igara od 15:30 do 16:00 sati, ili prof. Kruno Poje mob: 0915277867 i tajnik DŠR Salinovec  Stjepan Četrtek mob: 0915883857

print