Novosti

Gradonačelnik M. Batinić na sastancima sa stanarima Mihanovićeve, Ivanuševca i Kraševca

Četvrtak

Slijedom početka aktivnosti oko rješavanja imovinsko – pravnih odnosa vezanih uz izgradnju sustava sanitarne kanalizacije i odvodnje Aglomeracija Ivanec, sve je veći interes građana za ovu problematiku. Tako je, slijedom njihovih poziva, gradonačelnik Milorad Batinić u utorak, 16. svibnja, održao sastanke s građanima gornjeg dijela Mihanovićeve ulice te ulica Ivanuševec i Kraševec.

Jednako kao i u Ulici Jezerski put, i stanare navedenih ulica također su zanimali odgovori na identična pitanja: ulaze li i njihove ulice u obuhvat Aglomeracije, što će se i kada u njima konkretno raditi, na koji će se način rješavati priključci za pojedine kuće, kako će teći sanacija ulica i cesta, postoji li mogućnost da se na najkritičnijim lokacijama  i prije početka aglomeracijskih radova izvedu nužni zahvati, pa zatim, koliko će trajati radovi, kakvim će se tempom odvijati sanacijski radovi i sl.

M. Batinić ponovno je naglasio da Grad Ivanec, kao partner u ovome projektu, još ne raspolaže potpunom i cjelovitom informacijom o vrsti radova koji će se izvoditi u pojedinim ulicama. Kompletna dokumentacija izrađuje se u Hrvatskim vodama kao nositelju projekta, a način na koji će se kanalizacija rješavati za svaku ulicu i za svaku kuću točno će se znati nakon izdavanja građevinske dozvole.

Nakon toga svi ti podaci i karte bit će – za svaku ulicu – objavljeni na web stranicama Grada Ivanca, a bit će priređena i javna prezentacija na kojoj će građani na svoja pitanja moći dobiti konkretne odgovore.

Gradonačelnik je u pratnji građana potom obišao Ulicu Ivanuševec, gdje građani doista muku muče s otvorenom kanalizacijom, a koja je još i potencirana konfiguracijom terena, gdje se sa strmih padina otpadni sadržaji slijevaju u kanal u podnožju.

Na brojne probleme koji opterećuju život stanara Kraševca, gradonačelnika je upozorila veća skupina građana koji su ga dočekali u svojoj ulici. Uz razgovor o kanalizaciji i brigu mještana o tome kako će se i hoće li se i njihove kuće moći priključiti na glavni vod, tu su građani aktualizirali i cijeli niz drugih tema - o slabom pritisku vode, o problemu neprometovanja pokretne trgovine, o održavanju privatnih dvorišta i parcela, ali i putova u gradskom vlasništvu, o potrebi sječe pojedinih akacija, o mogućnosti da se i djeca iz ovog dijela Ivanca obuhvate prijevozom školskog autobusa itd.

Izjave pojedinih građana o tome da u vezi njihovih pojedinih pritužbi gradonačelnik navodno, nije želio u svom uredu primiti predsjednika Mjesnog odbora IV Miru Flegara, M. Batinić je oštro demantirao i nazvao ih lažima, kazavši da se nikad nije dogodilo da bi na razgovor odbio primiti bilo kojeg predsjednika mjesnog odbora koji dolazi s ciljem rješavanja životnih problema građana.

Uz najavu učestalijeg budućeg obilaska ovih ulica, gradonačelnik je građane zamolio za još malo strpljenja, dok ne stigne očekivana dokumentacija, temeljem koje će se precizno moći odgovoriti na konkretna pitanja građana.

print