Novosti

Obavijest udrugama: Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris

Četvrtak

Zaklada ADRIS raspisala je natječaj za dodjelu sredstava. Sredstva se dodjeljuju za sljedeće programe:

  • ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima,
  • STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

Opći kriteriji za dodjelu sredstava su kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade, originalnost, stupanj inovacije i napretka, objektivna i transparentna financijska procjena, doprinos projekta ukupnom razvoju društva, strateška važnost projekta i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta, ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore, vrijednost ostalih prijavljenih projekata. Uz opće uvjete, natječajem su određeni i specifični kriteriji za dodjelu sredstava ovisno o grupi unutar koje se projekt prijavljuje.

Kandidati za stipendije i donacije na temelju javnog natječaja mogu biti pozvani na razgovor s članovima nadležnog zakladnog vijeća ili drugim osobama koje odredi Zakladna uprava. Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d.o.o. i d.d.) i obrta. Sredstva Zaklade za projekte mogu se koristiti samo za izravne troškove realizacije projekta ili programa.

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do 29. svibnja 2017. godine, a podnose se isključivo na hrvatskom jeziku putem službenih obrazaca Zaklade. Prijava s pripadajućom natječajnom dokumentacijom može se poslati na jedan od dva moguća načina: 1) internetom, na internetskoj stranici Zaklade www.adris.hr ili 2) poštom na adresu:
ZAKLADA ADRIS – „Za natječaj”, Jagićeva 33, 10 000 Zagreb.

Više informacija o natječaju dostupno je na sljedećem linku: http://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscu/zaklada-adris/natjecaji/natjecaj-2017/natjecaj-za-dodjelu-sredstava-zaklade-adris/.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na tel: 042/645-485 ili na e-mail: projektni.ured@ivanec.hr.

print