Novosti

Za ponovnu sjetvu/sadnju na zapuštenim česticama: Grad osigurava besplatno spaljivanje površina

Petak

Ako imate zapušteno poljoprivredno zemljište na kome ponovno namjeravate saditi ili sijati pojedine kulture ili ga pretvoriti u voćnjak ili vinograd, ali to ne možete zbog pregustog raslinja, taj problem odsad možete riješiti u suradnji s Gradom Ivancem. Za to je dovoljno obratiti se gradskoj upravi, koja će potom od vama najbližeg DVD-a naručiti i podmiriti mu uslugu kontroliranog spaljivanja raslinja na vašoj čestici.

Za građane će, dakle, takva usluga biti potpuno besplatna, a uvjet njena korištenja jest da vlasnik/korisnik u roku godine dana na navedenom zemljištu ponovno pokrene poljoprivrednu proizvodnju. O tome će korisnik s Gradom zaključiti ugovor, a kontrolu će provoditi Komunalno redarstvo Grada Ivanca.

Iako su svi zainteresirani građani i OPG-ovi i dosad mogli koristiti ovu mjeru, ona je sada – s obzirom na nove zakonske propise – podrobnije razrađena i ugrađena u novu Odluku o uvjetima i mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom koju je prošlog tjedna donijelo Gradsko vijeće Ivanca.

Detalji vezane uz operativnu primjenu ove odluke dogovoreni su s VZ-om i DVD-ima.

- Grad Ivanec će DVD-ima uslugu spaljivanja podmiriti po njihovu cjeniku. S obzirom na tržišne cijene malčiranja i održavanja površina, ponuđene cijene doista su korektne. Vjerujem da će ova gradska subvencija djelovati poticajno i da će je mnogi htjeti iskoristiti, to više što smo u zadnje vrijeme za to imali i više upita od strane OPG-ova i građana. Riječ je, dakle, o jednoj od mjera koje Grad njeguje kroz svoju pozitivnu poslovnu praksu, a sve u nastojanju da se što veći broj zapuštenih površina ponovno privede svrsi – poručio je gradonačelnik Milorad Batinić.

Pritom posebno naglašavamo da cilj ove mjere nije poticanje spaljivanja površina u cilju njihova čišćenja, već isključivo radi pomoći građanima u nastojanju da ponovno počnu obrađivati svoje zapuštene površine.

print