Novosti

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Utorak

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata. U vezi s time, Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove poziva udruge da mu se slobodno obrate za pomoć i potporu u pripremi dokumentacije za kandidiranje na natječaj.

Institucionalne podrške su namijenjene udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama institucionalne podrške.

CILJ NATJEČAJA je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata (udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i udruge stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata), (u daljnjem tekstu: udruge iz Domovinskog rata) koje djeluju na razini Republike Hrvatske kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine s time da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuje ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja. Odobrenu institucionalnu podršku moguće je koristiti od 1. srpnja 2017. godine odnosno od datuma potpisivanja ugovora o financiranju.

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 (tri) kategorije:

  1. kategorija – podrška do 400.000,00 kn
  2. kategorija – podrška do 200.000,00 kn
  3. kategorija – podrška do 50.000,00 kn

Svaka kategorija sadrži posebne uvjete prijave, koji su pobliže pojašnjeni na web adresama niže u tekstu.

Natječaj je raspisan 8. ožujka 2017. godine s rokom za prijavu zaključno sa 6. travnja 2017. godine.

Poveznica na Ministarstvo branitelja:

Poveznica na Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva:

print