Novosti

Održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Ivanca

Srijeda

Šesnaest od ukupno 17 vijećnika u utorak se, 7. ožujka, odazvalo 35. sjednici Gradskog vijeća Ivanca, koja je ovoga puta bila sazvana po hitnom postupku.

Razlog tomu bila je potreba da najviše gradsko predstavničko tijelo Ivkom – Vodama d.o.o. u najkraćem roku izda suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju vodoopskrbne infrastrukture kako bi tvrtka mogla ispoštivati krajnji rok prijave na Mjeru 7.2.1., koja se odnosi na ulaganja u gradnju javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

U ovom slučaju Vijeće je trebalo dati suglasnost na provedbu ulaganja u izgradnju vodoopskrbe dijela Klenovnika i Goranca.

Iako je riječ o naseljima koja nisu na administrativnom području grada Ivanca, direktor Ivkoma Mladen Stanko pojasnio je da ova investicija obuhvaća i ulaganja u rekonstrukciju infrastrukture koja se nalazi na ivanečkom području, točnije, crpne stanice u Bedencu te tamošnjeg postojećeg tlačnog cjevovoda, što je sastavni dio ovog zahvata i ujedno, tehnički preduvjet gradnje vodovoda u Klenovniku.

Pošto  bi bez suglasnosti predstavničkog tijela projekt bio odbačen, Gradsko vijeće Ivanca jednoglasno je dalo podršku koja je omogućila Ivkom – Vodama kandidiranje ovog vodoopskrbnog projekta na EU fond za ruralni razvoj.

Više rasprave bilo je pod aktualnim satom, na kojemu je nezavisni vijećnik Mirko Žimbrek tražio pismeni odgovor na pitanje o ukupnom zaduženju Grada Ivanca po pitanju financiranja izgradnje škola i dvorana po modelu JPP-a i drugih gradskih investicija, dok je HSS-ov Tibor Surjak postavio pitanja tematski vezana uz projekt Rekreacijskog centra Lančić – Knapić.

Šire izvješće slijedi u novom broju Ivanečkih novina.

print