Novosti

Gradsko vijeće donijelo Akcijski plan strateških projekata u 2017. „težak“ 17,5 milijuna kuna

Srijeda

Ivanečki gradski vijećnici na svojoj su drugoj ovogodišnjoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 20. veljače, jednoglasno donijeli Akcijski plan provođenja strateških projekata Grada Ivanca u 2017. godini „težak“ 17,5 milijuna kuna. Akcijski plan je ključan dokument koji proizlazi iz Strategije razvoja Grada Ivanca 2014. - 2020. godine, a njime su precizno definirani projekti i aktivnosti koji će se na njima provoditi, utvrđena je vrijednost i nositelji svakog projekta, definirani su izvori iz kojih će se financirati te utvrđena dinamika njihove realizacije.

Mnoge projekte Grad će financirati vlastitim proračunskim sredstvima, dok će ostale  programe provoditi uz potporu EU fondova te partnera – Ivkoma, pojedinih ministarstava, Hrvatskih voda i drugih.

U projekte komunalne, prometne i gospodarske infrastrukture ove se godine planira uložiti 4,75 milijuna kuna, a u elektroenergetske projekte 325.000 kuna. Nadalje, za projekte koji se odnose na zaštitu okoliša predviđena su razmjerno visoka izdvajanja - 2,38 milijuna kuna, dok se najviše novca, 7,48 milijuna, namjerava uložiti u izgradnju vodoopskrbne i kanalizacijske infrastrukture.

Akcijskim planom obuhvaćeni su i planirani projekti u društvenoj i sportskoj infrastrukturi, čija je procijenjena vrijednost 2,58 milijuna kuna.

Odgovarajući na pitanje vijećnice Milene Golubić (HDZ) o tome kada će se i gdje graditi dječje igralište u Radovanu, pročelnica Marina Držaić pojasnila je da je gradnju igrališta kod osnovne škole u tom mjestu usporilo rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

- Škola u Radovanu dograđena je po modelu javno – privatnog partnerstva, pri čemu je s partnerom (Meteorom) bilo potrebno riješiti vlasničke odnose. Od Meteora smo dobili pozitivno očitovanje i sada više nema zapreka za početak aktivnosti na gradnji igrališta – izjavila je M. Držaić.

Gradonačelnik Milorad Batinić kazao je da je Grad za taj projekt dobio i sve potrebne suglasnosti od Varaždinske županije kao osnivača škole te izjavio da će se igralište graditi na dijelu sadašnjeg parkirališnog prostora i projektno će biti uređeno tako da se uklopi u postojeće zelene površine.

- Žao nam je što igralište nismo mogli izgraditi još prošle godine, međutim, procedure koje je trebalo provesti dugo traju, a Grad si ne može i ne želi dopustiti da gradi mimo propisa – poručio je gradonačelnik.

U nastavku sjednice Gradsko vijeće je donijelo dopunjenu Odluku o upravnim tijelima Grada Ivanca te izmijenjenu i dopunjenu Odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Donijelo je i Rješenje kojim je za ravnatelja ivanečke Gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krklec u novom četverogodišnjem mandatu ponovno imenovana prof. Marina Grudenić.

Također, Gradsko vijeće dalo je suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju i opremanje društvenog doma u Škriljevcu. Takva odluka Gradskog vijeća potrebna je kako bi se ovaj projekt mogao prijaviti na natječaj raspisan u sklopu Mjere 7 EU Fonda za ruralni razvoj – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

print