Novosti

Održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Ivanca

Petak

Pod predsjedanjem Ede Rajha, u četvrtak je, 26. siječnja, održana prva sjednica Gradskog vijeća Ivanca u novoj radnoj godini. Na samom početku sjednice pročitana je obavijest Mirka Žimbreka o tomu da u Gradskom vijeću ubuduće više neće djelovati kao vijećnik HSS-a, već kao nezavisni vijećnik.

Nakon aktualnog sata, prešlo se i na službeni dnevni red sjednice. Većinom glasova nazočnih vijećnika donesena je izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Grada za 2017. godinu. Pročelnica za proračun, financije i gospodarstvo Maja Darabuš pojasnila je da su predložene izmjene izrađene na temelju primljenog zahtjeva Poslovne zone Ivanec d.o.o., a odnose se na dobivanje suglasnosti Grada Ivanca na dugoročno kreditno zaduženje, odnosno, za dobivanje jamstva Grada za podmirenje obveza po istom kreditu.

Pojašnjeno je da se pritom ne radi o nikakvom novom zaduženju, već o kreditu koji će služiti za refinanciranje postojećeg dugoročnog namjenskog kredita za komunalno opremanje gospodarskih zona i to za preostalu obvezu otplate glavnice u iznosu od 5,54 milijuna kuna s ciljem smanjenja troškova kredita (kamata) u skladu s kretanjima kamata na tržištu (koje su u međuvremenu pale). Naime, prema informativnoj ponudi banke, sadašnja kamata je duplo manja od važeće pa bi novi kredit po bitno povoljnijim kamatama rezultirao smanjenjem anuiteta i na godišnjoj razini donio znatne uštede.

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su donijeli i zaključak o prenošenju nekoliko cesta, koje su dosad bile u vlasništvu Poslovne zone, u vlasništvo Grada Ivanca. Riječ je o cestama koje su u vlasništvo tvrtke Poslovna zona Ivanec došle otkupom površina od privatnih vlasnika. Budući da, slijedom zakonskih odredbi, sve nerazvrstane ceste moraju biti u vlasništvu Grada, ovim zaključkom preneseno mu je oko 3.800 četvornih metara novih cesta.

Sukladno tomu, Vijeće je dalo i suglasnost na Ugovor o prijenosu prava vlasništva, a donesen je i zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog III. dodatka Sporazumu i prijenosu prava upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta u obuhvatu Poslovne zone i Industrijske zone Ivanec.

S obzirom na to da ističe četverogodišnji mandat ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krklec, Gradsko vijeće imenovalo je Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za izbor ravnatelja Knjižnice u novom mandatu. Članovi Povjerenstva su dogradonačelnici Branko Putarek (predsjednik) i Čedomir Bračko te pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu Marina Držaić.

print