Novosti

Gradonačelnik donio odluku o odobravanju novčanih potpora programima udruga u 2017. god.

Utorak

Temeljem prijedloga gradskog Povjerenstva, koje je ocijenilo sve programe i projekte koje su udruge prijavile na javni poziv Grada Ivanca za predlaganje projekata i programa javnih potreba u 2017. godini, gradonačelnik Milorad Batinić donio je odluku o odobravanju novčanih sredstava kojima će se tijekom ove godine financirati odabrani projekti i programi korisnika.

U programskom području kulture udrugama u kulturi raspodijeljena su sva predviđena sredstva,  ukupno 186.000 kuna. Potpore je ostvarilo 13 udruga s područja grada Ivanca za 29 kandidiranih programa.

Nadalje, u području humanitarne i socijalne djelatnosti potpore je ostvarilo pet udruga za sedam kandidiranih programa, a raspodijeljeno je svih raspoloživih 45.000 kuna.

U kategoriji unapređenja kvalitete života starije dobi, za što je bilo planirano 36.750 kuna, potpora je odobrena jednoj udruzi u iznosu 26.000 kuna.

U programskom području koje obuhvaća programe ostalih udruga, pravo na potpore ostvarilo je 11 udruga za 18 različitih programa. Raspodijeljeno je 52.319 od ukupno raspoloživih 52.500 kuna.
Sve udruge koje su ostvarile pravo na potporu svojih programa bit će pozvane na zaključivanje ugovora o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba Grada Ivanca za 2017. godinu.

U prilogu: Odluka o odobravanju financijskih potpora programima i projektima iz Proračuna Grada Ivanca za 2017.

print