Novosti

Poziv malim i srednjim poduzećima: Ispunite anketu HGK

Ponedjeljak

Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016-2020., Republika Hrvatska je  definirala viziju strukovnog obrazovanja koje odgovara potrebama tržišta rada i razvoja gospodarstva. Jedan od ključnih elemenata kvalitete strukovnog obrazovanja bit će jačanje pristupa učenja temeljenog na radu i osiguravanje kvalitete obrazovnog procesa koji se odvija kod poslodavca.

Kao što vam je poznato, poslodavci ukazuju da su nedostatak radnog iskustva i neodgovarajuća znanja završenih učenika srednjih strukovnih škola, jedan od ključnih problema prilikom njihovog zapošljavanja.

Kako bi se pomoglo u rješavanju tog problema, Hrvatska gospodarska komora zalaže se za poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja, između ostalog i kroz inicijativu uvođenja dualnog obrazovanja kao jednog od oblika učenja temeljenog na radu, u dio sustava srednjeg strukovnog obrazovanja. U dualnom obrazovanju se učenje strukovnih sadržaja i prakse (naukovanje) odvija u poduzeću tijekom cijele školske godine s ciljem stjecanja kompetencija nužnih za buduće zaposlenje u određenoj struci, a poslodavci su  uključeni u osmišljavanje strukovnih programa.

Kako bi pomogla poslodavcima u kvalitetnijem povezivanju s obrazovnim sustavom, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je projekt „Cap4App“ (Capacity for Apprenticeship), financiran iz sredstava EU u okviru programa Erasmus +. Projekt je  namijenjen jačanju kapaciteta Komore i partnerskih institucija u pružanju pomoći malim i srednjim poduzećima kako bi se  uključila u provedbu naukovanja/stručne prakse  i jačanje suradnje s tijelima nadležnima za strukovno obrazovanje. Partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Obrtnička komora Zagreb, Sveučilište u Zadru, SEECEL (Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe) te Austrijska federalna komora.

Prvi zadatak u okviru Projekta  je istraživanje potencijala poduzeća za osiguravanje učenja na radnom mjestu (stručnu praksu/naukovanje). Da bi se istražila postojeća situacija kao i međusobna interakcija poduzeća, srednjih strukovnih škola i njihovih osnivača, projektni tim kreirao je tri upitnika – upitnik za poduzeća, upitnik za škole i upitnik za osnivače škola.

S tim u vezi, dostavljamo Vam link na  Upitnik za mala i srednja poduzeća te vas molimo da ga popunite najkasnije do 17. siječnja. Upitnik je anoniman.

print