Novosti

Gradsko vijeće dalo suglasnost Ivkomu za pokretanje projekta gradnje sanitarne kanalizacije naselja Bedenec

Petak

Gradsko vijeće Ivanca na svojoj je sjednici u četvrtak, 15. rujna, jednoglasno donijelo odluku kojom je Ivkom vodama d.o.o. dalo suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Bedenec. Ivkom, naime, ovaj projekt prijavljuje na Mjeru 7 EU Fonda za ruralni razvoj, a jedan od dokumenata koji treba priložiti natječajnoj dokumentaciji jest i odluka predstavničkog tijela.

Ivkom vode projekt izgradnje kanalizacije u Bedencu prijavljuju na podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.

Rok prijave na natječaj je 5. listopada.

Ukupna vrijednost projekta je 4,59 milijuna kuna, a njegov cilj je izgradnja sanitarne kanalizacije kojom će se riješiti problem odvodnje sanitarnih voda u naselju Bedenec i osigurati priključenje kućanstava na sustav odvodnje otpadnih voda.

Također, vijećnici su donijeli i zaključak o ispravci pogreške koja se potkrala u grafičkom dijelu elaborata IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Ivanca, a koja je naknadno uočena te ju je bilo potrebno ispraviti.

Sjednicu je vodila zamjenica predsjednika Gradskog vijeća Jasenka Friščić.

print